Slik foregår fagprøven

Fagprøven går over flere dager, og du vil få informasjon på forhånd. Oppgavene du skal gjøre, vil være de samme som du både har trent på og lært gjennom det daglige arbeidet ditt.

Planlegging

Du får en eller to pasienter som du skal finne ut mest mulig om for å gi dem god pleie og oppfølging. Du kan snakke med både pasientene og personalet, og du kan lese bakgrunnsstoff og journaler. Du skal lage en arbeidsplan, en tidsplan og en pleieplan.

Praktisk gjennomføring

Du møter pasientene og gjennomfører de oppgavene du har planlagt. To personer fra prøvenemnda følger deg.

Egen refleksjon og evaluering

Når du er ferdig, lager du en skriftlig rapport. I tillegg forteller du med egne ord til sensorene hva du gjorde. Hvorfor du valgte akkurat den fremgangsmåten, og hvordan du opplevde gjennomføringen. Om du opplevde at noe ble feil, kan du rette det opp gjennom denne samtalen.

Samtale og vurdering

Prøvenemnda gir deg en uformell tilbakemelding på hvordan de syntes du gjennomførte oppgaven, og om du har bestått.

Endelig bekreftelse

Du vil få en skriftlig tilbakemelding fra fylkeskommunen med karakterer. Det er mulig å få Ikke bestått, Bestått eller Bestått meget godt. Har du fått én av de to siste, er du nå ferdig helsefagarbeider!