Hukommelsesteamkonferansen 2021 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hukommelsesteamkonferansen 2021

Digital konferanse

I fjor ble Hukommelsesteamkonferansen for første gang avholdt som digital konferanse og i år gjentar vi suksessen.

Digital konferanse

Hukommelsesteamkonferansen er i år, som i fjor, heldigital – det vil si at det vil spilles inn direkte fra et studio og du som deltaker kan følge med fra der du er. Det er mulig å aktivt delta ved å sende inn spørsmål via en chat-funksjon.

Vi håper og tror dette vil gjøre det lettere for enda flere å delta. Med lavere pris og mulighet for å se programmet hvor og når det passer hver og en er dette en sjanse til faglig påfyll du ikke vil gå glipp av!

Vi oppfordrer dere som jobber i team om å følge konferansen sammen og gir rabatter ved flere påmeldinger fra samme arbeids-

plass. Hver påmeldt deltaker får tilsendt brukernavn og passord for innlogging som gir tilgang til direktesendingen og opptaket av programmet i en måned etter konferansen.

Innholdet i årets program baserer seg på ønsker fra praksisfeltet og erfaringer om «hva som rører seg» for tiden. Programmet går over to dager, og inneholder nytt om både basal utredning og oppfølging av personer med demens i kommunehelse-tjenesten, med ulike temaer som belyser dette.

Påmelding
Meld deg på!
Praktisk informasjon
Alt du trenger å vite

Velkommen til årets konferanse

Årets Hukommelsesteamkonferanse er den 13. i rekken. Konferansen er et viktig samlingspunkt for hukommelsesteam, koordinatorer og andre som bistår fastlegene i utredning av demens og jobber med oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
Hukommelsesteamkonferansen blir digital også i år, for å sikre at så mange som mulig kan delta uansett hvordan situasjonen er i september.

Et av innsatsområdene i Demensplan 2025 er gode og sammenhengende tjenester, der det beskrives en videreføring og styrking av arbeidet med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging etter diagnose. Her har hukommelsesteam og koordinatorer en viktig rolle. For å kunne ivareta denne rolle må de som jobber som koordinatorer og i hukommelsesteam ha kunnskap og kompetanse, reell tid til å gjøre oppgavene og en faglig verktøykasse som gir rom for individuelt tilpassede tiltak.
Det er også nødvendig at kommunene har gode demensspesifikke tjenester til hjemmeboende personer med demens og at det finnes konkrete rutiner for en systematisk tilnærming til oppfølgingen og for samarbeid mellom hukommelsesteam/koordinator og helsepersonell i kommunen.

Erfaring og forskning viser at det å ha en fast kontaktperson/koordinator er en viktig suksessfaktor i oppfølging. Dette peker også Demensplan 2025 på. Hukommelsesteamene har lenge hatt denne oppgaven overfor hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Jeg tror dere vil like årets program, og håper Hukommelsesteamkonferansen vil bidra med påfyll og inspirasjon til det viktige arbeidet dere gjør. 

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse