Hukommelsesteamkonferansen 2022 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hukommelsesteamkonferansen 2022

13.-14. september
Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Etter to år med digitale konferanser er det endelig tid for å treffes igjen! Vi ønsker å samle hukommelsesteam, demenskoordinatorer, leger og andre som jobber med basal demensutredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, til denne tverrfaglige konferansen i Oslo sentrum.

Vi byr på et allsidig faglig program, basert både på det som rører seg på demensområdet for tiden, og ønsker fra praksisfeltet. Konferansen går over to dager, og tar for seg ulike aspekter rundt utredning og oppfølging. Vi tror årets hukommelsesteamkonferanse består av temaer for enhver smak, se programmet for detaljer. I tillegg til faglig påfyll, gleder vi oss over mulighetene for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom å møtes på fysisk konferanse i år!

Påmelding
Meld deg på!
Praktisk informasjon
Alt du trenger å vite

Velkommen til årets konferanse

I september arrangerer Aldring og helse den 14. Hukommelsesteamkonferansen, og det er en glede å igjen få ønske velkommen til en fysisk konferanse. Konferansen er et viktig samlingspunkt for hukommelsesteam, koordinatorer og andre som bistår fastlegene i utredning av demens og jobber med oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Når det nå ser ut til at hverdagen igjen normaliserer seg etter to år med pandemi, håper jeg at hukommelsesteamene får jobbe med det de egentlig skal. Vi vet mange har gjort en uvurderlig jobb på andre områder i kommunene i disse årene, blant annet med testing, smittesporing og vaksinering. Men nå er det fokus på demensarbeidet igjen.

Om vi ser til Nasjonal faglig retningslinje om demens, Veiviser demens og Demensplan 2025, så er det omfattende oppgaver hukommelsesteamene har ansvar for. For å kunne ivareta sin rolle i utredning og oppfølging må de som jobber i hukommelsesteamene ha kunnskap og kompetanse, tid til å gjøre oppgavene, en faglig verktøykasse som gir rom for individuelt tilpassede tiltak, velfungerende demensspesifikke kommunale tjenester å spille på og gode rutiner for samarbeid med annet helsepersonell i kommunen.

Årets Hukommelsesteamkonferanse ønsker å bidra med faglig påfyll og inspirasjon til det viktige arbeidet dere gjør, og ikke minst være en møteplass for nettverksbygging og erfaringsdeling.

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse