Hukommelsesteamkonferansen 2023 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hukommelsesteamkonferansen 2023

Oslo Kongressenter 5.-6. september

Vi samler igjen hukommelsesteam, demenskoordinatorer, leger og dere andre som jobber med basal demensutredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, til spennende tverrfaglig konferanse i Oslo sentrum. Konferansen går over to dager, og tar for seg mange ulike aspekter knyttet til utredning og oppfølging.

Skal du velge én konferanse til i år, så bør du velge Hukommelsesteamkonferansen. De gamle Demensdagene/Aldring i Norge-dagene har en pause i år, for så å dukke opp i ny drakt høsten 2024.

Årets hukommelsesteamkonferanse belyser temaer for enhver smak, og vi byr på et allsidig faglig program. Det skal handle om det som rører seg på demensområdet for tiden, inkludert mange av ønskene deres fra praksisfeltet.

Vi gleder oss til erfaringsdeling og nettverksbygging oss kolleger i mellom!

Meld deg på i tide!

Påmelding
Meld deg på!
Praktisk informasjon
Til praktisk informasjon

Velkommen til årets konferanse

I september arrangerer Aldring og helse den 15. Hukommelsesteamkonferansen, og det er en glede å igjen få ønske dere velkommen til Oslo kongressenter.

Hukommelsesteamenes rolle vil bli enda viktigere framover. Vi står foran en stor demografisk endring, der en større andel av befolkningen vil være eldre og flere personer dermed vil få demens. Et hovedpunkt i Helsepersonellkommisjonens rapport om hvordan vi som samfunn skal møte utfordringene framover er behovet for kompetanse hos helse- og omsorgspersonell. I tillegg er det behov for kompetanseheving hos de mange andre gruppene som jobber med personer med demens og deres pårørende.

For å kunne ivareta oppgavene sine trenger helse- og omsorgspersonell kunnskap og kompetanse, tid til å gjøre oppgavene, en faglig verktøykasse som gir rom for individuelt tilpassede tiltak, velfungerende demensspesifikke kommunale tjenester å spille på og gode rutiner for samarbeid.

Hukommelsesteamkonferansen passer for alle dere som jobber med utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
Konferansen er et viktig samlingspunkt for blant annet hukommelsesteam, koordinatorer, leger og demensarbeidslag. Konferansen er også relevant for andre grupper, for eksempel de som jobber i spesialisthelsetjenesten og på utviklingssentrene, samt andre som jobber i og med demensomsorgen.

Hukommelsesteamkonferansen blir faktisk vår eneste konferanse høsten 2023, så denne må du få med deg! Desember-konferansen vår (Demensdagene/ Aldring i Norge dagene) har et lite opphold i år, men kommer sterkt tilbake i 2024.

På årets Hukommelsesteamkonferanse ønsker vi å bidra med faglig påfyll og inspirasjon til det viktige arbeidet dere gjør, og ikke minst være en møteplass for nettverksbygging og erfaringsdeling. 

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse