Hukommelsesteam-webinar

Bli med på webinar 19. Mars 2024!

Hukommelsesteam-webinaret går digitalt over en halv dag, med en rekke spennende temaer. Her er det faglig påfyll til alle som jobber med basal demensutredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

På årets program finner du tidsaktuelle temaer fra demensområdet. Vi har også tatt inn flere av ønskene som har kommet inn fra praksisfeltet. Berit Kvalvåg Grønnestad (Helsedirektoratet) lærer oss om koordinator og individuell plan for personer med demens. Karin Persson (Oslo universitetssykehus) forklarer oss hvordan nye muligheter innenfor diagnostisering vil gjøre at demens blir en biologisk, ikke bare en klinisk diagnose. Oda Vestby Hansen (Aldring og helse) tar oss inn i jussens verden og lærer oss mer om unntak fra taushetsplikten. Vi får også høre en erfaringsrepresentant fortelle om sine behov for støtte fra hukommelsesteamet. Hele programmet finner du under program-knappen over.

Enten du jobber i hukommelsesteam, som koordinator, lege eller i annen sammenheng jobber med hjemmeboende personer med demens, vil du ha nytte av dette halvdags webinaret.

Neste tradisjonelle todagers hukommelsesteamkonferanse er i mars 2025.