Program - Aldring og helse

Program

Hukommelsesteamkonferansen 7. - 8. September

Nedlastbart program

Dag 1– mandag 7. september

09.00-09.20 Velkommen og siste nytt

Mona Michelet og Thea C. Bredholt, Aldring og helse

09.20-10.00 Nyheter fra forskningsfronten

Geir Selbæk, Fag- og forskningssjef Aldring og helse

10.00-10.05 Pause

10.05-11.15 Muligheter i dagaktivitetstilbud

De ansatte som statister – muligheter for aktivitet i vanlig dagaktivitetstilbud

Heidi Sørflaten, Valle dagaktivitetstilbud, Gamle Oslo

Dagaktivitetstilbud som skole

Reportasje fra voksenskolen

Birgitte Nærdal, Voksenskolen i Grimstad

Dagaktivitetstilbudet som arena for hukommelsesteamets kartlegging og oppfølging

Guro Hanevold Bjørkløf, fagsjef demens, Aldring og helse

I samtale med Birgitte Nærdal

11.15-11.45 Tilrettelegging for et aktivt og selvstendig liv

Praktiske eksempler på tilrettelegging

Thea C. Bredholt, Aldring og helse

11.45-12.15 Lunsj

12.15-13.15 Pasienter og pårørendes opplevelser sett i lys av helselovgivningen

Reportasje fra pasient- og brukerombudet

Anne-Lene Arnesen, Pasient- og brukerombudet i Buskerud

13.15-13.20 Pause

13.20-14.30 Teamenes time:

Demensvennlig samfunn – sånn gjorde vi det i Røyken

Rita Weum, tidligere Røyken kommune, nå Aldring og helse, om erfaringer fra Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje

Registrering, prioritering og rapportering – sånn gjør vi det i Bodø

Julie Evjen, Hukommelsesteamet i Bodø kommune

Da pandemien kom – sånn gjorde vi det i Tønsberg

Bjørg Dobbe Rønningstad, Demenskoordinator i Tønsberg

Hukommelsesteam i koronaens tid

Diskusjon i gruppe

Dag 2 – tirsdag 8. September

09.00-10.00 Bilkjøring og førerkortvurdering – regler og ansvar – og hvem gjør hva?

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus

10.00-10.05 Pause

10.05-11.30 Depresjon og demens: Hva bør hukommelsesteam vite og hva kan de gjøre?

Thale Kinne Rønqvist Nevropsykolog/eldrepsykolog, Aldring og helse

Hvordan kan demens skilles fra depresjon?

Martin Bystad, spesialist i eldrepsykologi, ph.d.-kandidat, Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø

Betydningen av å ivareta de pårørende

Ane Bjøru Fjeldsæter, eldrepsykolog og kommunepsykolog i Trondheim

11.30-12.00 Lunsj

12.00-12.20 Pårørende – en ressurs og samarbeidspartner i oppfølging av personer med demens

Bjørn Aage Østbye, Likeperson/pårørende fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

12.20-12.50 Erfaringspanelet har ordet – det er oss det gjelder!

Erfaringspanelets råd til Hukommelsesteamene

Erfaringsrepresentant fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

12.50-12.55 Pause

12.55-13.45 Samarbeid mellom fastlege og hukommelsesteam i vanskelige saker

Geir Helgeland, fastlege Røyken kommune, i samtale med Rita Weum tidligere Røyken kommune, nå Aldring og helse

13.45-14.15 Kognitiv rehabilitering – egne strategier for å mestre hverdagen med demens

Mona Michelet og Thea C. Bredholt

14.15-14.45 Avslutning

Rett til endringer i programmet forbeholdes