Program

Hukommelsesteam-webinar 19. mars 2024

12:00-12:10 Velkommen

Mona Michelet, ergoterapeut, postdoktor og Thea C. Bredholt, ergoterapeut, MSc, begge Aldring og helse

12:10-12:30 Jeg har demens – og dette er mine behov

Erfaringsrepresentant i samtale med Marianne Næss, Rådgiver demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

12:30-12:50 Koordinator og individuell plan for personer med demens

Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2025, Helsedirektoratet

12:50-13:10 Juristens hjørne: Unntak fra taushetsplikten

Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

13:10-13:20 Pause

13:20-13:45 Fra klinisk til biologisk demensdiagnose

Karin Persson, lege, postdoktor, Aldring og helse og geriatrisk avdeling,
Oslo universitetssykehus

13:45-14:10 Legemiddelbehandling ved Alzheimers sykdom – status og fremtid

Anne-Brita Knapskog, postdoktor, overlege og fag- og forskningsleder, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus

14:10-14:15 Pause

14:15-14:35 Tjenesteutvikling med fokus på demensutredning – erfaringer fra bydel Grorud

Kristine Gram, ergoterapeut, MPH, demenskoordinator Grorud bydel, Oslo kommune

14:35-14:55 Romlig orienteringsevne – hva er det og hvordan kartlegger vi det

Gro Gujord Tangen, fysioterapeut, seniorforsker, fagsjef fysisk helse, Aldring og helse

14:55-15:00 Avslutning

Mona Michelet og Thea C. Bredholt