Program - Nasjonalt senter for aldring og helse

Program

Hukommelsesteamkonferansen 13.-14. september 2022

Dag 1 – tirsdag 13. september

10:00-10:20 Velkommen og siste nytt

Mona Michelet, ergoterapeut og ph.d. og Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, begge Aldring og helse

10:20-11:00 Hva er nytt på forskningsfronten?

Geir Selbæk, professor UiO, Forskningssjef Aldring og helse

11:00-11:20 Pause

11:20-12:05 Min kjære Anne Mette fikk demens tidlig

–⁠ Om samarbeidet med demensteamet og hjelpeapparatet, og valget om åpenhet

Svein Buvik, pårørende og Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier i Demensteam, Fredrikstad kommune

12:05-12:35 Vi må snakke om sorgen!

Knut Andersen, spesialutdannet sosionom, Sorgstøtte poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF

12:35-13:00 Ventesorg – hva kan hukommelsesteamet gjøre?

Trude Irene Solberg, demenskoordinator i Lillestrøm kommune, i samtale med Mona Michelet og Thea C. Bredholt

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:45 Hva skjer i hjernen ved demens?

Karin Persson, lege og ph.d./postdoktor, Aldring og helse og Oslo universitetssykehus

14:45-14:55 E-læring om demens

Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog/eldrepsykolog, Aldring og helse

14:55-15:15 Pause

15:15-16:30 Teamenes time

Sømløse overganger – varige relasjoner

Synnøve Krokdal, hjelpepleier med videreutdanning i demens, Orkland kommune

Systematisk oppfølging – bruk av IKOS-tavle i hukommelsesteamet

Julie Evjen, spesialergoterapeut, fagteam demensomsorg, Sandefjord kommune

Støttekontakter fra brukers eget nettverk

Bente Drugudal, ergoterapeut, Hukommelsesteamet i Orkland kommune

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på godt og vondt

Marina Rudenko, Demenskoordinator Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune

16:30 Takk for i dag


Dag 2 – onsdag 14. september

08:30-09:20 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – norske normer og kalkulator for tolking av skårer

Knut Engedal, professor emeritus, og Linda Gjøra, ergoterapeut og stipendiat, begge Aldring og helse

09:20-09:45 Hva skal vi med all denne forskningen?

Siren Eriksen, professor LDH, fagsjef kognisjon og demens, Aldring og helse, og Knut Engedal i samtale med aktuelle forskere

09:45-10:15 Pause

10:15-10:45 Vi må spille hverandre gode – hva trenger fastlegen og hva trenger hukommelsesteamet

Julie Evjen, spesialergoterapeut, fagteam demensomsorg, Sandefjord kommune
Faruk Busuladzic, fastlege og sykehjemslege, Ås kommune

10:45-11:10 La oss få på plass diagnosen – digitale samarbeidsmøter mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege/hukommelsesteam

Helene Kjeka Broen, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk avdeling ved St. Olavs hospital og Bente Drugudal, ergoterapeut i hukommelsesteamet, Orkland kommune

11:10-11:30 Fruktbart samarbeid – Nasjonalforeningens lokallag

– Aktiviteter og samarbeid med frivilligheten

Kurt Henning Johnsen, organisasjonsrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen

– Fortsatt aktiv: aktiviteter og samarbeid med frivilligheten

Anette Brenden, rådgiver frivillighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen

11:30-12:30 Lunsj

12:30-13:15 Beslutningskompetanse

Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

13:15-13:45 Juristens hjørne: Planlegging av fremtiden – ulike fullmakter i ulike faser

Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

13:45-14:00 Pause

14:00-14:30 Testing og kartlegging ved sansesvikt

Thale Kinne Rønqvist

14:30-15:00 Veiviser demens

Per-Christian Wandås, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Mona Michelet og Thea C. Bredholt

15:00-15:10 Avslutning

Mona Michelet og Thea C. Bredholt

Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan tilkomme.