Praktisk informasjon - Aldring og helse

Praktisk informasjon

Hukommelsesteamkonferansen 7.-8. september 2020

Påmelding

Påmelding innen 1. september via vår hjemmeside.

Registreringsavgift og betaling

Registreringsavgiften er kr 1.990 per deltaker og inkluderer digital deltakelse på konferansen og tilgang til opptak av alt innhold i 1 måned etter konferansen.

Ved påmelding av to deltakere fra samme arbeidsplass får begge 15% rabatt på registreringsavgiften. Ved 3 eller flere deltakere får alle 25% rabatt. Faktura sendes ut i forkant av konferansen.

Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart blir du fakturert for hele konferanseavgiften. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no.

Målgruppe

Målgruppen for Hukommelsesteamkonferansen er først og fremst hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helsepersonell som jobber med basal utredning av demens, og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Konferansen vil dessuten også være nyttig for andre som jobber med tjenester til hjemmeboende personer med demens.

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi, med 12 timer. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomført konferanse.

Hver påmeldte deltaker får kursbevis i etterkant av konferansen.