Praktisk informasjon - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Praktisk informasjon

Hukommelsesteamkonferansen 7.-8. september 2021

Målgruppe

Hukommelsesteamkonferansen er først og fremst for hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Konferansen kan også være relevant for andre som jobber med tjenester til hjemmeboende personer med demens.

Påmelding

Påmelding innen 1. september via vår butikk

Konferanseavgift og betaling

Konferanseavgiften er kr. 2.490 per deltaker og inkluderer digital deltakelse på konferansen og tilgang til alt innhold i 1 måned etter konferansen. Ved påmelding av 3 eller flere deltakere fra samme arbeidsplass får alle 20% rabatt på konferanseavgiften. Er dere 10 eller flere deltakere, ta kontakt på post@aldringoghelse.no for å motta din rabattkode.
Faktura sendes ut i forkant av konferansen.
Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart blir du fakturert for hele konferanseavgiften. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no.

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og
sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie med 13 timer. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomført kurs.

Hver påmeldt deltaker får kursbevis i etterkant av konferansen.