Miljøbehandling

I miljøbehandling er de menneskelige møtene og fellesskap i aktiviteter virkemiddelet i behandlingen. Miljøbehandling rommer både fysiske omgivelser, holdninger og kommunikasjon. Gjennom mange år har miljøbehandling vært et viktig verktøy innen behandling av psykiske lidelser.

Tradisjonelt har miljøbehandling blitt brukt om institusjonsbehandling, men det trenger ikke å være begrenset til det.

Systematikk, evaluering og refleksjon er viktig for at et miljø skal kunne tilby noe mer enn et sted å være, nemlig miljøbehandling.

Det finnes ikke én type miljøbehandling som passer for alle med ulike psykiske lidelser. Prinsippene for personsentrert omsorg kan brukes, og flere modeller kan tilpasses. Både elementer fra for eksempel Kitwoods omsorgsfilosofi og Gundersons beskrivelse av miljøprosesser vil være nyttige for god miljøbehandling.

I læreboken “Alderspsykiatri” kan du lese mer om miljøbehandling av ulike psykiske lidelser hos eldre.

I læreboken Psykiske sykdommer i eldre år kan du også lese mer om dette temaet.