Miljøbehandling - Nasjonalt senter for aldring og helse

Miljøbehandling

Miljøbehandling er behandling og oppfølging uten bruk av medisiner, slik at personer med demens fortsatt kan bruke ressursene sine og leve aktive liv både i egne hjem og på institusjon. Miljøbehandling kan bidra til å forebygge atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens.

Miljøbehandling bør bygge på personsentrert omsorg, det vil si at tiltak og aktiviteter velges ut fra personens behov, ønsker og personlighet.

Det finnes ikke én type miljøbehandling som passer for alle med samme type atferd eller symptom.

Miljøbehandling kan skje både som individuelle tiltak og gruppetiltak. Eksempler på slik behandling kan være:

  • Å tilpasse fysiske miljøer med merking, skilting, og oversiktlige rom
  • Å tilpasse sosiale miljøer, som å ha en stuevert som passer på å inkludere de som er til stede i samtale
  • Å tilpasse kommunikasjonen, for eksempel å ta hensyn til at personen trenger lang tid til å oppfatte og svare på tiltale
  • Aktivitetsrettede tiltak, for eksempel fysisk aktivitet, stelle i hagen
  • Musikkbaserte tiltak, som sang i stell
  • Én-til-en omsorg, som håndmassasje

Disse hovedtypene er overlappende, og ett tiltak kan dekke flere behov.