Råd ved selvmordsrisiko

Selvmordsrisiko defineres som en risiko for at et menneske vil ta livet sitt i en gitt tidsperiode i en gitt situasjon. En vurdering av selvmordsrisiko er derfor både en vurdering av en person og en situasjon.

Det betyr at, selv om selvmordsrisiko ofte påvirkes av depresjonens alvorlighetsgrad, så kan omstendighetene i en persons liv innebære at selvmordsfaren øker selv når depresjonen ikke er så alvorlig.

Når helsepersonell blir kjent med at en person lider av en depresjon, hører det med at pasienten vurderes med tanke på selvmordstanker og selvmordsfare. Spesielt eldre menn kan ha forhøyet risiko for selvmord.

Foredrag om selvmord og eldre

Forskning om selvmord og eldre

Selvmord hos eldre med funksjonsnedsettelser

Nyhetssak om temaet

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders: Anxiety Symptoms in Older Adults with Depression Are Associated with Suicidality

Forskning viser at angstsymptomer hos eldre med depresjon er assosiert med økt risiko for selvmord. Les originalartikkelen her

Flere ressurser på nett

E-læringskurs i selvmordsrisikovurering

Krisehjelp-informasjon

Min plan – norsk app for kriseplan

Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forebygging

Selvmord og selvmordsforebygging