Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet.

Undersøkelser viser, i følge Helsedirektoratet, at pasienter ikke får god informasjon ved utskrivning, de glemmer det som blir sagt og stiller ikke spørsmål for å ikke være til bry.

Avgjørende informasjon

Informasjonen som gis ved utskrivning bør være muntlig og skriftlig med utgangspunkt i den enkeltes behov. Mange eldre, og særlig eldre med psykiske lidelser, har ikke tatt i bruk internett som metode for å finne informasjon om når og hvordan de kan få hjelp. Informasjon som er skrevet på papir og med telefonnummer til lege og kommunal hjelp er avgjørende. Man bør også beskrive i hvilke situasjoner tiltakene benyttes. Noen telefonnumre er til bruk ved akutt hjelp, mens andre telefonnumre benyttes ved behov for støttesamtale eller praktisk hjelp.

Foreslår tiltak

Vanligvis vil en beredskapsplan inneholde tiltak, som nå ikke er tilgjengelige på grunn av risiko for virus-smitte. For eksempel er en del eldresentre og lavterskeltilbud stengt. Tiltakene må revideres deretter og kan inneholde elementer som strukturerer dagene. Eksempler kan være daglig gåtur, lytte til et fast radioprogram og planlegge måltider. Mange kan oppfordres til daglig telefonkontakt med venner og pårørende, eller kontaktpersoner i kommunen. 

For helsepersonell på sykehus:

1) Man bør starte planlegging av beredskapsplan ved innkomst. 

2) Informasjon om pasienten formidles til samarbeidspartnere som hjemmesykepleie, sykehjem, pårørende og fastlege.

3) Utskrivningssamtalen bør være strukturert og ved hjelp av sjekkliste. 

Den eldre pasienten bør få en oppdatert beredskapsplan i hånden ved utskrivelse. Med samtykke fra pasienten, kan beredskapsplanen sendes til alle samarbeidspartnere. 

For helsepersonell i kommunen:

I kommunikasjon med sykehuset forsikrer man seg om at en beredskapsplan er formulert og gitt til pasienten før man tar imot pasienten, og at alle telefonnumre som er oppgitt til kommunale hjelpeinstanser er korrekte.

Ved første kontakt med den eldre pasienten etter hjemkomst kan man gå gjennom beredskapsplanen sammen og bekrefte at informasjonen er riktig, slik at pasienten opplever planen som trygg.

Beredskapsplaner gir bedre hjelp

Flere kan få frivillig hjelp dersom man har gode systemer for å oppdage tegn på at en ny krise er i emning, avdekke eller dempe forverring og søke hjelp på en hensiktsmessig måte.

Se NAPHAs mal for personlige beredskapsplaner.

Tiltak for trygg utskrivning

God kommunikasjon og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av pleie og behandling. Helsedirektoratet har ved pasientsikkerhetsprogrammet laget tiltak for trygg utskrivning.

Les mer om Helsedirektoratets Tiltakspakke for trygg utskrivning