Psykologisk behandling i eldre år

Psykologisk behandling er anbefalt i større eller mindre grad ved alle vanlige psykiske lidelser eller symptomer.

Psykologisk behandling er anbefalt i større eller mindre grad ved alle vanlige psykiske lidelser. Denne behandlingen bør tilbys eldre når tilstanden har god effekt av psykoterapi, når pasienten ikke tolererer legemiddelbehandling eller ikke ønsker legemiddelbehandling. Ofte vil det være aktuelt med en kombinasjon av flere behandlingsformer, slik som psykoterapi, legemiddelbehandling og tiltak i hjemmet. 

Terapi og eldre

Generelt kan det vurderes å ha litt lavere tempo i terapitimen, kortere time og det er viktig at informasjonsmateriell har høy leservennlighet. Hukommelseshjelpemidler som skriftlige oppsummeringer kan være nyttig for pasienten til bruk etter og mellom timer. Det er også viktig å legge til rette for svekket syn og hørsel. 

Nåløye

Eldre pasienter har i mindre grad enn yngre fått tilgang til psykologisk behandling både i det offentlige og private hjelpetilbudet. Fastleger henviser i mindre grad eldre til slik behandling, og undersøkelser har også vist at psykologer er mindre motivert for å jobbe med eldre. Dette kan henge sammen med ideer om at man blir for gammel til å skifte mening eller endre tankegang, selv om disse forestillingene nok er i ferd med å gå ut på dato. Flere undersøkelser viser at eldre har god effekt av psykoterapi på ulike psykiske lidelser, og andre psykoterapeutiske arbeidsformer som reminisens, biblioterapi og musikkterapi kan være nyttig.

Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis

Spesialist i eldrepsykologi/ph.d. Jørgen Wagle, Nasjonalt senter for aldring og helse, foreleser om Psykologisk behandling av depresjon hos eldre. Se Jørgen Wagles presentasjon her.
Fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? Se presentasjonen her