KVALAP - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

KVALAP

KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Registeret er et samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger i Norge. Registeret består av opplysninger som samles inn ved vanlig utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter.