Demensomsorg og alderspsykiatri - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Demensomsorg og alderspsykiatri

Høyere yrkesfaglig utdanning i nær samhandling med praksis. Utdanningen gir ettertraktet spisskompetanse i demensomsorg og alderspsykiatri.

Mer om studieretningen

Fagskolen har ett årlig opptak gjennom Samordna opptak.

Læringsform

Gruppesamlinger, nettklasserom og praksis

Fagområder

Demens, Geriatri, Psykisk helse

Kompetanse

Fagskolegrad

Pris

Ingen studieavgift