Politiattest

Alle studenter ved Fagskolen Aldring og helse må legge frem politiattest av nyere dato. Det vil si at den ikke må være eldre enn 3 måneder.

Du får tak i en politiattest ved å søke på Politiets nettsider: https://www.politiet.no/

  • Velg «Studenter» som kategori
  • Velg «Opptak kommunale helse- og omsorgstjenester» som formål
  • Du blir også bedt om å legge ved en bekreftelse på at du er tatt opp som student.

Last opp en PDF-versjon av e-posten der du har fått tilbud om studieplass (fra Samordna opptak) som dokumentasjon til søknaden.

For å lage PDF må høyre-klikke og velge [Skriv ut], deretter lagre som PDF. Du må  gjøre dette fra din PC.

Hvis du ikke får til å lage en PDF av e-posten så be fagskolen om hjelp.

Politiattesten skal ikke sendes til fagskolen, men fremvises og registreres i første fagskolesamling!

Du kan da vise fram din originale politiattest på PC eller telefon.

Politiattest med merknad

Dersom politiattesten har merknad, skal den sendes til Fagskolen Aldring og helse så snart som mulig. Det er en nemnd som avgjør om en eventuell merknad er av en slik karakter at studieplassen må annulleres.