Fagskolegrad i eldrehelse

Moduler vårsemesteret 2024

Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon (oppstart uke 10 2024)

SØK HER

Utdanningsmodulen i hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon skal bidra til å styrke kompetansen i arbeidet med personer som har utfordringer med å mestre de daglige gjøremål. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som identifiserer og kartlegger, planlegger, iverksetter og evaluerer hverdagsaktiviteter i samarbeid med pasienten og dens pårørende.

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 10 – uke 21) (Påskeferie i uke 13).
Det er 7 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.
Det legges opp til tre fysiske samlinger i Bø (Midt-Telemark) fra kl.09-15

Velferdsteknologi til eldre (oppstart uke 10 2024)

SØK HER

Utdanningsmodulen i velferdsteknologi har som mål å gi studenten kunnskap om hva velferdsteknologi er og hvordan det kan anvendes og driftes i helse- og omsorgstjenesten. Studenten skal få økt kompetanse i å kartlegge den eldres situasjon og identifisere behov for velferdsteknologiske løsninger.

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 10 – uke 21) (Påskeferie i uke 13).
Det er 9 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.
Det legges opp til en fysisk samlingsdag på Notodden fra kl.09-15.

Om fagskolegraden i eldrehelse

Utdanningen der du selv velger rekkefølgen på moduler og hvor mange moduler du vil ta. Hver modul vil være nettbasert med enkelte fysiske samlinger og hver modul gir 10 studiepoeng. For å få en fagskolegrad i eldrehelse må du ha 3 valgfrie og 3 obligatoriske moduler. Det er nå utviklet 3 obligatoriske og 5 valgfrie moduler. Fagskolegraden akkrediteres i begynnelsen av 2024.