Lunsjwebinarserien Forløp demens

Forløp demens er en gratis webinarserie som Aldring og helse arrangerer sammen med USHT Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet (Oppland og Hedmark).

Vi ønsker din tilbakemelding! Svar på en kort spørreundersøkelse om årets lunsjwebinarer.

Neste webinar er onsdag 21. august, 12:00-12:45 

Temaet er forebygging av demens. Foredragsholder er Anne Marie Mork Rokstad, professor og fagsjef kognisjon og demens ved Nasjonalt senter for Aldring og helse.

Det blir gjort et opptak av lunsjwebinaret. Formålet med opptaket er å tilgjengeliggjøre det faglige innholdet også etter direktesendingen. Opptaket blir lagret og publisert på denne siden, hvor det blir liggende så lenge det har allmenhetens interesse og er faglig gyldig. Vi redigerer opptaket før publisering slik at deltakere så langt det er mulig ikke blir eksponert.

Møterommet åpnes 15 minutter før webinaret starter.

Opptak av webinarene

Forhåndssamtaler
12.06.24
Håkon Johansen, rådgiver i USHT Østfold
Last ned presentasjonen som pdf
Personsentrert omsorg
15.05.2024
Irene Røen,sykepleier, phd, leder USHT Innlandet (Hedemark) og AFS
Last ned presentasjonen som pdf
Eldrebibliotekar – i samarbeid med helse og omsorgstjenestene
17.04.2024
Gry Bogetun, leder for USHT Finnmark
Last ned presentasjonen som pdf
Musikk og demens
20.03.2024
Liv Tone Setterberg, vernepleier ved USHT Akershus
Last ned presentasjonen som pdf
Samtykke og samtykkekompetanse
07.02.2024
Ane Stavrum og Oda Vestby Hansen, Jurister i Aldring og helse
Last ned presentasjonen som pdf
Last ned juristenes svar på spørsmål fra chatten (pdf)