Legemiddelbruk hos eldre - Aldring og helse
Alle kurs

Oslo, 27.-28. oktober

Legemiddelbruk hos eldre

Kurset vil legge vekt på medikamentell behandling i de tilfellene der man er usikker på nytten av standard behandlingsretningslinjer, dvs. når medisinlistene er lange, pasienter har sammensatte og komplekse helseproblemer og er skrøpelige. Vi vil drøfte de store hovedgruppene av legemidler (hjerte-/karmidler, psykofarmaka, anti-diabetika osv) og bruke mye tid på samvirket mellom dem.

Gå til kurset

Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men kan også være aktuelt for sykehusleger. Det omhandler rasjonell farmakoterapi for eldre og har 15 undervisningstimer fordelt over to dager.

Kursledere: Fagsjef Marit Tveito, LIS i geriatri Rita Romskaug og Professor Torgeir Bruun Wyller

Læringsform

Kurs

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kurset søkes godkjent som emnekurs, klinisk emnekurs i allmennmedisinog valgfritt kurs for alders-og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri og nevrologi med 15 timer.

Pris

3800,-

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter