Legemiddelbruk hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

19. og 20. oktober

Legemiddelbruk hos eldre

Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men kan også være aktuelt for sykehusleger. Det omhandler rasjonell farmakoterapi for eldre og har 15 undervisningstimer fordelt over to dager.

Gå til kurset

Kurset vil legge vekt på medikamentell behandling i de tilfellene der man er usikker på nytten av standard behandlingsretningslinjer, dvs. når medisinlistene er lange, pasienter har sammensatte og komplekse helseproblemer og er skrøpelige.

Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Geriatri

Pris

3900

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter