GerIT - Aldring og helse
Alle kurs

GerIT

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Mer om GerIT

Aldring og helse og Norsk forening for geriatri samarbeider om GerIT. Undervisningen holdes på Zoom. Zoom-link og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden www.norskgeriatri.no – i forkant av hvert møte. I 2020 ble det avholdt 19 møter, med 60 deltakende enheter og 50-80 deltakere per gang. Møtene finner sted tirsdager kl. 12:00 – 12:45 i partallsuker.

Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Læringsform

Nettmøter

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter