En resept for framtida - Aldring og helse

En resept for framtida

Velferds- og frihetsteknologi kan bidra til flere varme, kompetente hender, mindre inngripen i den enkeltes
eldreliv og økt mestring, viser eksempler i denne utgaven av Tidsskriftet aldring og helse. En positiv bivirkning kan være forebygging av tjenestebehov og innleggelse i institusjon. Eldres bruk av medisiner og rusmidler er et annet tema du kan lese mere om i årets første utgave.

Innhold i Tidsskriftet aldring og helse vol. 23, nr. 1-2019:

Last ned Tidsskriftet aldring og helse (pdf)

LEDER

Framtidsretta omsorg

AKTUELT

Kjemper for geriatriens plass i framtidas sykehus
Portrett av professor i geriatri, Ingvild Saltvedt

TID vant forskningsprisen
Intervju med vinneren av Leon Jarners forskningspris 2018, Bjørn Lichtwarck

Tilbyr brødskiver før beroligende
Reportasje fra Bamble helsehus

Etterlyser systematisk oppfølging av medisinbruk
Intervju med Gro Næss, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Bekymret over eldres bruk av alkohol og piller
Intervju med Jørgen Bramness, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

De gode hjelperne
Reportasje om bruk av velferdsteknologi i Ja-kommunen Kvinesdal

Våker over beboerne
Om digitalt tilsyn av beboere med demens i Oslo

Skien digitaliserer sykehjemmene
Bruker velferdsteknologi for å trygge beboere og ansatte

Fristet av frihetsteknologi
Med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen til Århus

YTRING

Har det noen bivirkninger?
Marit Tveito, Alderspsykiatrisk avd. Diakonhjemmet Sykehus

Ingen skal måtte møte demens alene
Liv Anita Brekke, veileder Demenslinjen, Nasjonalforeningen for folkehelsen

FAGARTIKKEL

Har norsk alderspsykiatri funnet sin plass?
Birger Lillesveen og Knut Engedal

ABC-opplæringen som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere
Kariann Krohne, Betty S. Døble, Aud Johannessen og Kirsten Thorsen

VITENSKAP

Depresjon, smerte og smertebehandling hos personer med demens
Disputas Ane Erdal

Kognitiv funksjon og mild kognitiv svikt i en generell befolkning
Disputas Sigbjørn Olav Rogne

Om eldres bekymringer og helsepersonells respons på disse
Disputas Linda Hafskjold

VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?
Gunvor Helle Eiane og Anita Gjermestad

Tidsskriftet aldring og helse er nedlagt

Aldring og helses artikler publiseres fra 1. januar 2020 digitalt. Innholdet er fritt tilgjengelig fra våre nettsider uten abonnement.