En resept for framtida

Velferds- og frihetsteknologi kan bidra til flere varme, kompetente hender, mindre inngripen i den enkeltes
eldreliv og økt mestring, viser eksempler i denne utgaven av Tidsskriftet aldring og helse. En positiv bivirkning kan være forebygging av tjenestebehov og innleggelse i institusjon. Eldres bruk av medisiner og rusmidler er et annet tema du kan lese mere om i årets første utgave.