TID vant forskningsprisen - Nasjonalt senter for aldring og helse

TID vant forskningsprisen

Bjørn Lichtwarck fikk Leon Jarners forskningspris for 2018. – Vi har vist at det finnes behandlingsmuligheter for personer med demens med atferdsmessige og psykologiske symptomer, sier prisvinneren.