Våker over beboerne - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tidsskriftet aldring og helse Våker over beboerne

I bydel St. Hanshaugen i Oslo er en bygård gjort om til leiligheter for personer med demens. Alle har digitalt tilsyn.

Svein­ Rune Bjørkmo, fungerende avdelingsdirektør ved søknadskontoret, har vært primus motor for prosjektet i Welhavens gate 5, som sto inn­flyttingsklart sommeren 2016.

– Vi skal legge til rette for at folk kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. Noen ganger byr det på utfordringer, for eksempel i forbindelse med kognitiv svikt, vandringsproblematikk og brannfare. Da er veien ofte kort til en sykehjemsplass. Vi ønsket å lage et alternativt botilbud, som var spesielt til­ rettelagt for denne målgruppa. Det har vi fått til ved hjelp av velferdstekno­logiske løsninger, forteller Bjørkmo.

Beboerne betaler leie som for vanlige kommunale boliger i Oslo, og stør­ relsen på de ti leilighetene varierer fra 18 til 60 kvadratmeter. I første etasje har beboerne fellesrom og kjøkken hvor måltider blir tilberedt og servert. Det er én ansatt på dagtid og én på kveld, men ingen på natt. Hjemmesyke­pleien kommer inn ved behov.

I huset finnes en rekke forskjellige teknologiske løsninger. Alle beboerne har GPS­-klokker, og samtlige leiligheter er utstyrt med digitalt tilsyn, det vil si at de har en eller flere 3D­-sensorer (av typen RoomMate) fastmontert øverst på veggen. Systemet er innstilt etter individuelle behov, men sender alarm til vakttelefonen ved fall.

Når de ansatte logger seg inn i programmet, får de opp ikoner som viser hvor mange personer som er til stede i hver leilighet. For å se bilder fra rommene, må de trykke seg inn, og det blir re­ gistrert i loggen. Bildene er anonymisert: De viser kun grovkorna silhuetter i ulike farger.

– Vi bruker ikke digitalt tilsyn for å overvåke, men fordi det er trygghetsskapende for både brukere, pårørende og ansatte, sier Bjørkmo. Vi kan stille inn programmet slik at natte­ vaktene for eksempel blir varslet om at en bruker har vært ute av senga i mer enn 20 minutter, eller er på vei ut i trappeoppgangen. Nattevaktene analyserer varslene og drar inn­ om når det trengs, men slipper å vekke folk som sover.

Hvis dagvakta ser at en beboer har vært mye oppe om natta, kan det være tegn på sykdom, og kanskje må tiltak iverksettes.

– Personalet bygger ny kompetanse ved å lære seg å bruke teknologi, men det er viktig at teknologien er enkel å håndtere, slik at det ikke oppleves som ekstraarbeid. Nattvaktene har gitt uttrykk for at de ønsker at alle brukerne i bydelen hadde digitalt tilsyn. Da slipper de å stresse og være redde for at noen har stått opp. De har hele tiden oversikt på telefonen. Da har vi har lykkes, konkluderer Bjørkmo.