Tidsskriftet aldring og helse Bekymret over eldres bruk av alkohol og piller

I bydel St. Hanshaugen i Oslo er en bygård gjort om til leiligheter for personer med demens. Alle har digitalt tilsyn.