Framtidsretta omsorg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Framtidsretta omsorg

Bente Wallander 2017
Bente Wallander

Gode medisiner kan forebygge sykdom og gi skrøpelige gamle et bedre, lengre liv. Men jo flere legemidler eldre tar, desto større er sjansene for uønskede følger som fall, brudd og glemsomhet. Risikoen for uønskede hendelser øker når legemidler kombineres med alkohol.

Like viktig som å gi eldre enda en type medisin er det å tilby dem kunnskap om hvordan legemidler og rusmidler påvirker helsa, slik at de får mulighet til å gjøre gode valg. Flere helsemyter har stått for fall de siste årene, deriblant den om nytten av et daglig glass med vin. Både når det gjelder piller og alkohol er det viktig å framsnakke alternative løsninger.

Dersom skader likevel skjer, og eldre havner på sykehus, bør man skrive ut en resept på tverrfaglig geriatrisk utredning og behandling. Gevinsten ved å ta i bruk en slik «pille» ville være stor, både for samfunnet og den enkelte.

Norske kommuner vet at oppgaven med å yte de eldste innbyggerne god og verdig omsorg vil bli stadig tøffere i årene som kommer. Noen har allerede tatt velferdsteknologi i bruk som en framtidsstrategi. Ikke som erstatning for menneskelig omsorg, men for å kunne løse flere oppgaver bedre. Innovative løsninger kan bidra til frigivelse av flere varme og kompetente hender, mindre inngripen i den enkeltes liv og økt mestring. Slik kan man også forebygge tjenestebehov og innleggelse i institusjon. Dét er trygghets- og frihetsteknologi på sitt beste.

Bente Wallander (sign.)

Tidsskriftet aldring og helse ble lagt ned 1. januar 2020, og det er ikke lenger mulig å abonnere.