De gode hjelperne - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

De gode hjelperne

Velferdsteknologi gir flere varme hender i Kvinesdal. Torhild Kvinlaug, enhetsleder for åpen omsorg og rehabilitering, kaller Kvinesdal en ja-kommune.