Etterlyser systematisk oppfølging av medisinbruk - Aldring og helse

Etterlyser systematisk oppfølging av medisinbruk

– Det er økt bevissthet rundt polyfarmasi hos skrøpelige eldre, men vi mangler fortsatt en strukturert oppfølging av legemiddelbruk hos denne pasientgruppa, sier Gro Næss, sykepleier og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).