Skien digitaliserer sykehjemmene

Dette skal trygge hverdagen for beboere og ansatte.