D&A vol. 21 - nr. 3 - 2017 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

D&A vol. 21 – nr. 3 – 2017

Innhold i dette nummeret:

Aktuelt

Folk i fokus: Sverre Nesvåg. – Ble rusforsker etter jobbintervju på pub

Aldring og helse i 20 år – har endret norsk eldreomsorg

Vedtok global demensplan

Rusavhengighet  på sykehjem

Rusprosjekt med ringvirkninger

Nye bøker

En reise i tid og fagutvikling

Ikke-anklagende om eldres rusmiddelbruk

Kunnskap mot alderisme og aldersforakt, Kultur- og fritidsaktiviteter i omsorgssektoren

Ytring

Leder: Kompetanse for endring

Tre hovedutfordringer foran valget

Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for  folkehelsen

Delirium: Det er på tide å redusere forvirringa!

Leiv Otto Watne

Helt normalt å spørre om alkohol

Torgeir Gilje Lid

Fag

Støttekontakttjenesten i demensomsorgen; et viktig individualiserende tilbud

Kirsten Thorsen, Aud Johannessen

Nytt kartleggingsverktøy for angst hos personer med demens

Alka Goyal, Sverre Bergh, Knut Engedal, Øyvind Kirkevold

TRAIL-DEM-prosjektet

Bjørn Heine Strand, Rachel Amland, Trine Holt Edwin, Sverre Bergh, Espen Bjertness, Marit Mjørud, Anne-Brita Knapskog, Knut Engedal, Geir Selbæk