Helt normalt å spørre om alkohol!

I Norge og andre vestlige land blir vi stadig flere eldre. Mange vil være aktive, friske eldre som lever gode liv opp i høyere alder, og andelen vil øke. Men antallet syke eldre, som bruker flere medikamenter for flere lidelser og risikofaktorer enn yngre, vil også stige.