Kompetanse for endring - Aldring og helse

Kompetanse for endring

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens så dagens lys den 24. august i 1997. I høst markerer den aktive og utadrettede jubilanten Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse sine første 20 år.