En reise i tid og fagutvikling

Hovedbibliotekar Eva Anfinnsen har skrevet historien om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses 20 første år.