Vedtok global demensplan - Aldring og helse

Vedtok global demensplan

Representanter på Verdens helseforsamling, i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), godkjente 29. mai i år enstemmig en ambisiøs global handlingsplan om demens.