Rusprosjekt med ringvirkninger

Gjennom et utviklingsprosjekt om eldres rusbruk og psykiske helse i Gjøvik kommune, får personalet mer kompetanse om fagfeltet