Notiser - Side 7 av 17 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 22.04.2021

Meld deg på den nordiske gerontologikongressen

Den 25. kongressen har tema The Age of Ageing, og er i år digital: – Enda enklere for gerontologi-entusiaster å bli med, sier president for organisasjonskomiteen, Steinunn Thordardottir fra Island. Hun sier at den digitale kongressen, som i år har utgangspunkt i Reykjavik, åpner en ny verden av muligheter for å etablere nye nettverk og samarbeid mellom kontinentene.
Covid-19, 15.04.2021

Ny rapport: Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Hvilke erfaringer hadde sykehjem med covid-19-pandemien? Hvor forberedt var de på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer medførte den og hvordan håndterte sykehjemmene pandemien i praksis? Det søker en rapport fra Senter for omsorgsforskning å få viktig kunnskap om.
Demens, 03.03.2021

Demenskartet.no satt på Europakartet

Alzheimer Europe omtaler det norske demenskartet og forekomststudien om demens på sine nettsider. Alzheimer Europe er en innflytelsesrik frivillig organisasjon, som har som mål å gi en stemme til personer med demens og deres omsorgspersoner, å gjøre demens til en europeisk prioritet, å fremme en rettighetsbasert tilnærming til demens, å støtte demensforskning og å styrke den europeiske demensbevegelsen.
Demens, 02.03.2021

Bruker demenskartet.no til å se på forekomsten av demens fremover

– Allereie no må myndigheitene førebu seg på den auka som kjem, og det gjer dei ikkje i stor nok grad no, seier Geir Selbæk, forfattar bak forekomststudien og forskingssjef ved Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse til nrk.no.
Forskning, 02.03.2021

Fantastisk respons på Covid-19-spørreundersøkelsen

Aldring og helse skrev i januar om spørreundersøkelsen om covid-19, som ble sendt til 13 000 trøndere. Målet er å finne ut hvordan smittevernstiltakene har påvirket eldre i Norge. Nå er svarfristen forbi, og vi kan rapportere om en oppslutning på over 70% – over 9 000 personer har svart! Vi ser fram til å komme i gang med analysen av dataene.
Forskning, 24.02.2021

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Aktuell digital konferanse 25. mars: Gjennom et fireårig forskningsprosjekt har Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og sykehjem over hele landet, sett på hvordan vold, overgrep og forsømmelser forekommer i norske sykehjem, og hvordan det påvirker de involverte parter.
Forskning, 17.02.2021

Disputerer om demensomsorg på gård

Torsdag 25. februar kl. 12.15 forsvarer Aldring og helses Tanja Louise Ibsen sin doktorgradsavhandling «Farm-based day care for people with dementia. The service, the participants and their experience». Hovedmålet med avhandlingen er å få kunnskap om demensomsorg på gård og om personer med demens som benytter seg av dette tilbudet i Norge. Disputasen gjennomføres digitalt på Zoom.
Demens, 12.02.2021

Skal se på om vi kan avdekke demens i fremtiden med kunstig intelligens

Sammen med forskere fra åtte land, ser forskningsleder Ira Haraldsen ved Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus på muligheten for å gi folk et tidlig svar på om de kan få demens. Det vil de gjøre ved hjelp av kunstig intelligens. Haraldsen leder forskningsprosjektet AI-Mind. Målet er å kunne ta i bruk verktøyene som kommer ut av prosjektet om fem år.
Covid-19, 10.02.2021

Koronaen påvirker den psykiske helsen hos personer med demens og deres pårørende

Forskere har sett på hvordan nedstengning på grunn av koronapandemien påvirket den psykiske helsen til personer med demens og deres pårørende. De fant mer agitasjon i form av rastløshet og evt. heftige kroppsbevegelser, samt søvnforstyrrelser og irritabilitet blant dem med demens, samt større omsorgsbyrde for deres pårørende.