Notiser - Side 7 av 15 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 12.02.2021

Skal se på om vi kan avdekke demens i fremtiden med kunstig intelligens

Sammen med forskere fra åtte land, ser forskningsleder Ira Haraldsen ved Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus på muligheten for å gi folk et tidlig svar på om de kan få demens. Det vil de gjøre ved hjelp av kunstig intelligens. Haraldsen leder forskningsprosjektet AI-Mind. Målet er å kunne ta i bruk verktøyene som kommer ut av prosjektet om fem år.
Covid-19, 10.02.2021

Koronaen påvirker den psykiske helsen hos personer med demens og deres pårørende

Forskere har sett på hvordan nedstengning på grunn av koronapandemien påvirket den psykiske helsen til personer med demens og deres pårørende. De fant mer agitasjon i form av rastløshet og evt. heftige kroppsbevegelser, samt søvnforstyrrelser og irritabilitet blant dem med demens, samt større omsorgsbyrde for deres pårørende.
Demens, 08.02.2021

Har funnet enkel metode, for å kunne kartlegge hvem som er utsatt for å få Alzheimers sykdom

Forskere ved Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet har utviklet enkle blodprøver og publisert tre studier, som dokumenterer hvor treffsikre de er. – Ja, dette er et gjennombrudd i Alzheimers-forskningen, sier professor Tormod Fladby ved Oslo universitetssykehus som i en årrekke har forsket på tidlig diagnose og behandling av Alzheimers sykdom.
Demens, 02.02.2021

Hedret for sin forskning på demens

Professorene Ole Andreassen og Thor Edvardsen mottok tirsdag hver sin forskningspris fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Ole Andreassen fikk prisen for demensforskning, mens Thor Edvardsens fikk sin for hjerteforskning. - Det er to drevne og anerkjente forskere som mottar årets forskningspriser. Begge har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, og bidratt til ny kunnskap og bedre behandling, sier Nasjonalforeningens generalsekretær, Mina Gerhardsen.
Forskning, 02.02.2021

Prosjekt Aldring i Trøndelag med nye nettsider

Prosjektet vil følge opp Helseundersøkelsen i Trøndelag for dem over 70 år (HUNT4 70+), som blant annet har gitt oss riktige forekomsttall for demens i Norge. Den neste store helseundersøkelsen begynner til høsten. I mellomtiden vil flere små delprosjekter igangsettes, blant annet så er en undersøkelse om hvordan koronatiltakene påvirker eldre allerede i gang.
Covid-19, 18.01.2021

Geir Selbæk på P1+: Ny eldreundersøkelse om isolasjon og korona

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. – Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse til NRK P1+.
Funksjons­evne, 11.01.2021

Tar i bruk ny teknologi, for å forebygge fallskader blant pasientene

I deler av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det nå installert multisensorer for tidlig varsling, vandrealarmer og sengematter, som sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen. Tilbakemeldingene som ble registrert i pilotprosjektet var ikke bare at utstyret bidro til å forhindre fall, men at det også ga positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ved UNN.