Psykolog forsvarte doktorgraden sin om demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Aldring, 25.01.2023

Mediene dekker gla'saker om eldre mens aldersdiskriminering underkommuniseres

På tross av at vi får stadig flere eldre i samfunnet, er det lite fokus på de eldre arbeidstagere i mediebildet. Mediene skriver nesten aldri om alders­diskriminering, selv om undersøkelser viser at mange eldre blir utsatt for aldersdiskriminering i arbeidslivet. I tillegg finnes det flere eksempler på eldre som skvises ut av arbeidslivet ved hjelp av sluttpakker. Allikevel er de fleste sakene i media som dekker eldre arbeidstagere vinklet som gladsaker.
Aldring, 24.01.2023

Er eldreomsorgen underernært?

– Eldreomsorgen er underernært, mener Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund, Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Anita Vatland i Pårørendealliansen. De har skrevet innlegg i Sykepleien: – Flere regjeringer har unnlatt å sørge for å møte det økende behovet våre innbyggere har for kommunale helsetjenester med bedre utbygde tjenester, økt kompetanse og strukturert samarbeid og oppfølging av pårørende. Resultatet er det vi ser på TV nå, mener de.
Aldring, 23.01.2023

Om nesehår og aldring

Hår i nesa kan også være et tema når vi snakker om det å bli eldre, mener Geir Selbæk. Hver første torsdag i måneden snakker han om ulike temaer relatert til aldring på NRKs P1+. – Nesehår gjør ingen skade og kan til og med ha en viktig funksjon. Fjerning av nesehår ved å rykke dem ut med rota kan imidlertid være skadelig. Jeg tror mange vil kunne kjenne seg igjen i problemstillingen rundt nesehår, sier forskningssjefen i Aldring og helse.
Aldring, 20.01.2023

Hvem har ansvaret for eldres psykiske helse og sosiale liv?

Myndighetene vil ha aldersvennlige samfunn. Men det kan synes som om de vil at frivilligheten skal overta helse- og omsorgsoppgaver, som omfatter den psykiske helsen og det sosiale livet. Siv Grav ved Nord universitet har analysert seks sentrale politiske dokumenter. Her kommer det også fram at myndighetene gjerne legger til grunn at eldre må flytte for å ta del i det aldersvennlige samfunnet. Hun har bidratt i boka Samfunnsdeltakelse i første rekke – psykisk helse i hverdagsliv og lokalsamfunn.
Demens, 18.01.2023

Spørretime om demens på NRK Ekko

Over 100.000 nordmenn er rammet av demens, og rundt dem er det mange pårørende. Hva lurer de på? Ingebrigt Steen Jensen, som selv har demens og forsker Geir Selbæk og pårørende og prosjektleder Celine Haaland-Johansen fra Aldring og helse, svarer på innsendte spørsmål fra publikum i Ekko. Hva er typiske tegn på begynnende demenssykdom? Hva er de vanligste typene demens? Hvordan skal vi forholde oss til personer med demens?
Forskning, 16.01.2023

Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom utlyser stipendmidler

Civitans formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som for eksempel årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen og deres pårørende. Fondet utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 400.000. Man kan søke på hele eller deler av summen.
Fysisk helse, 12.01.2023

Hjernerådet krever at dagens Hjernehelsestrategi forlenges

Denne uken sendte Hjernerådet innspill til statsbudsjettet for 2024. Blant særlig viktige saker er kravet om en forlengelse av dagens Hjernehelsestrategi, som utløper i 2024. Behovet for mer hjerneforskning er et annet tema. – Derfor er vi tydelige i vårt innspill på behovet for at det gjøres reell opptrapping av finansieringen til hjerneforskning og gis tydelig støtte til etablering av nasjonale registre, sier generalsekretær Henrik Peersen. Aldring og helse er faglig medlem i Hjernerådet.
11.01.2023

Demenskoret: Forskning viser at koristene fikk bedre humør etter korøvelsene

Serien om Demenskoret, går sin seiersgang på NRK i disse dager. Det kommer også rapporter om at det flere steder i landet opprettes nye demenskor. Underveis i serien har det vært gjennomført forskning på hva deltakelse i Demenskoret gjør med deltakerne. Nylig kom de første resultatene, som i sum viser seg å være gode. Hovedfunnet viser at kordeltakerne fikk bedret humør etter hver korøvelse. Dette er en del et internasjonalt forsningsprosjekt, kalt HOMESIDE.