Mye nyttig å hente fra Den skandinaviske lederkonferansen om demens

Den femte skandinaviske konferansen om ledelse og demens hadde temaet: Personsentrert kultur i demensomsorgen - lederens ansvar! Konferansen gikk av stabelen i Stockholm 26.-27. september. Få reportasjer og annet stoff her.

Leder med nært brukerperspektiv: Marit Hoemsnes Angen er leder ved Råkhaugen dagsenter for personer med demens. Hun har tidligere fått Huskeprisen for sitt arbeid.
Hva skal til for å skape en kultur for personsentrert omsorg i eldreomsorgen? En ledende stemme forteller: Brendan McCormack er professor ved Universitetet i Sydney.
Behøver vi mer galskap i eldreomsorgen?
Det er et spørsmål filosof Øyvind Kvalnes stiller på Den skandinaviske lederkonferansen om demens i Stockholm.
Å lede ledere: Fagkonsulent Gry Hole (t.v.) i Aldring og helse og enhetsleder Trude Hjelset fikk fram erfaringene fra Hjelsets lederskap i Nittedal kommune. Foto: Petter Hveem.

Ledere demensomsorgen fra hele Skandinavia møttes 26. og 27. september i City Conference Centre i Stockholm.

Hvem er jeg til for? Emma Eggertsen er statsviteren, som kom inn i eldreomsorgen ved en tilfeldighet. Hun bruker en økonomisk styringsmodell for eldreomsorgen kalt intraprenad äldreboende. Emma er virksomhetsleder for Capio Amhult vårdcentral i Sverige. Les mer om styringsmodellen og Emmas arbeid. Foto: Petter Hveem.

Det er femte gang at Skandinavias nasjonale demenssentere samarbeider om en konferanse om temaet ledelse. Konferansen fortsetter der den slapp sist, i København 2018, og setter nå begrepet personsentrert sykepleie inn i en større sammenheng. 

En ekspert på dette området er professor Brendan McCormack, som snakker om viktigheten av å skape en personsentrert kultur på arbeidsplassen – en sentral utfordring for ledelse.

Mann på scene. Foto
Professor Brendan McCormack fra Universitet i Sydney innledet om hva en personsentrert kultur i eldreomsorgen er. Foto: Petter Hveem.

 Andre foredragsholdere tar opp temaer som:

 * Kunsten å endre med tillit

 * Å lede i en politisk styrt organisasjon

 * Trenger vi mer galskap i eldreomsorgen?

 * Kjønn og etnisitet

 * Fremtidens ledere

Her finner du programmet for lederkonferansen

Konferansen arrangeres av Svenskt Demenscentrum, i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse og Nationalt videnscenter for demens.