Demens med lewylegemer (DLL)

Demens med lewylegemer er på flere måter ekstra utfordrende. Sykdommen er knyttet til Parkinsons sykdom. Hvis de motoriske symptomene, som skjelvinger, stivhet og sakte bevegelser kommer først og demens oppstår senere, kalles sykdommen Parkinsons sykdom med demens. Personer med DLL har psykotiske symptomer i tillegg til de mer typiske demenssymptomene.

Forskningssjef Geir Selbæk forteller om demens med lewylegemer
Tidlige symptomer

Typiske symptomer likner på Parkinsons sykdom, med treghet i muskulaturen. Personen går langsomt, blir stiv i armer og bein, og det kan være litt skjelving.

Arvelighet

Det er ingen klare indikasjoner på at demens med lewylegemer er arvelig.

Utbredelse

Demens med lewylegemer er den andre eller tredje hyppigste formen for demens, og om lag 10–15 prosent av alle som har demens, har denne typen.

Årsak

Vi kjenner ikke til noen klar årsak til at demens med lewylegemer oppstår, annet enn økende alder.

Tidlige symptomer

Depresjon og angst er vanligere ved DLL enn demens ved Alzheimers sykdom.

Hallusinasjoner og vekslende symptomer er vanlig

I perioder vil personer med DLL se syner og noen ganger ha vrangforestillinger. Dette kan vare fra noen timer til flere døgn, for så å være borte i en uke eller to før det kommer tilbake. Denne vekslingen er typisk for sykdommen. De kognitive evnene er dårligere under disse periodene.

Evne til å finne frem reduseres

Navigasjonsevnen blir dårlig tidlig i forløpet, ofte før personen får problemer med hukommelsen. Oppmerksomheten svekkes tidlig.

Forløp

Sykdommen debuterer som regel hos personer over 70 år. Starten er snikende og utviklingen er gradvis, men sykdommen kan oppleves som mer akutt på grunn av svingningen i symptomer. DLL utvikler seg oftest raskere enn andre demenssykdommer.

Behandling

Det finnes ingen medisin som kan kurere DLL. Personer med mild/moderat grad av DLL kan få symptomatisk behandling mot demens med en kolinesterasehemmer (rivastigmin).

Antipsykotiske medisiner kan gi svært alvorlige bivirkninger for personer som har demens med lewylegemer, og bør som hovedregel unngås.

Helsedirektoratet har anbefalinger for medisinering for pasienter med demens.

Forebygging

Forebygging av DLL er lite studert. Det er grunn til å tro at mange av de samme anbefalingene som gjelder for demens ved Alzheimers sykdom også vil gjelde for DLL.

Hva skjer i hjernen?

Lewylegemer er pigmentnedslag i nerveceller. De finnes normalt i små mengder hos eldre, men i store mengder fører de til sykdom. Både kortikale (hjernebarken) og subkortikale (under hjernebarken) områder i hjernen rammes, særlig områder i hjernestammen.

Nyere undersøkelser har vist at personer med DLL også har forandringer i hjernen som ved Alzheimers sykdom.