Notiser - Side 2 av 16 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 16.03.2022

Verdens deliriumdag

Deliriumdagen 16. mars markert over hele verden, også på St. Olavs hospital i Trondheim. Delirium, eller akutt forvirring, rammer i hovedsak eldre og pasienter med demens. Det finnes ingen effektiv behandling mot delirium, men i Norge jobbes det nå for å finne måter å forebygge på. St. Olav deltar i en ny studie der de er med på å teste ut to medikamenter, som skal kunne forebygge akutt forvirring etter hjertekirurgi hos personer over 70 år. De håper studien vil gi ny kunnskap til behandling.
Demens, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.
Demens, 03.03.2022

Nytt forskningsprosjekt om skrøpelige eldre som bor hjemme trenger kommuner som deltakere

Forskningsprosjektet PRACTIC, skal finne ut hvordan helse- og omsorgstjenesten kan forebygge og finne gode måter å møte kriser hos skrøpelige hjemmeboende pasienter. Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en tverrfaglig utrednings- og refleksjonsmodell (TID). Det tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker. Om din kommune vil delta, ta kontakt med janne.myhre@sykehuset-innlandet.no / sverre.bergh@sykehuset-innlandet.no
Psykisk helse, 14.02.2022

Nasjonal status for Kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP)

Helsedirektoratet har innvilget KVALAP som medisinsk nasjonalt kvalitetsregister. KVALAP søkte nasjonal status i 2020, og er det tredje registeret som godkjennes innen psykisk helse i landet. – Vi er stolte og glade over at mange års innsats fra fagfolk og alderspykiatriske avdelinger i hele landet har ført frem. Et nasjonalt register gir muligheter for mer kunnskap, kvalitetsarbeid og forskning om eldre og psykiske lidelser, sier Marit Tveito, fagsjef for psykisk helse i Aldring og helse.
Demens, 28.01.2022

Hvordan vil livet til framtidas eldre se ut?

Selv om det er trender også innen hvordan eldre skal bo og hvordan de skal ha det, så lytter politikerne mye til fagfolkene. Det sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Nasjonalt senter for Aldring og helse. Nye og sosiale boformer er på frammarsj både ute og hjemme. – Disse bofellesskapene er vinn-vinn og gir glede, helse og økonomisk gevinst for alle parter. Hvis sykehjemsavdelingen er nær, blir heller ikke overgangen så stor, og det blir lettere å være pårørende, sier hun.
Forskning, 27.01.2022

Hvordan har eldre benyttet skjermbaserte medier til underholdning, informasjon og kontakt med venner, sosialt nettverk og helsepersonell under pandemien?

Eldre har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. I en ny undersøkelse kommer det fram at det har vært lite kontakt mellom eldre og helsepersonell via telefon eller skjerm. Forskerne fra Aldring og helse og HUNT forskningssenter mener at slik kontakt bør styrkes. Søkelyset må også settes på de av de eldre som ikke benytter seg av kommunikasjonsteknologi.
Demens, 24.01.2022

Har samlet forskningen på ny behandling av hjerneslag

To nye behandlingsmetoder har revolusjonert akuttmedisinen på området. – Ved et hjerneslag så dør antakelig nesten to millioner hjerneceller i minuttet. Men kommer du raskt til sykehuset og får den beste behandlingen, så er prognosene gode, forteller nevrolog og forsker Melinda Berg Roaldsen. Hun har doktorgrad i hjerneslag ved UiT, Norges arktiske universitet.
Demens, 20.01.2022

Ny forskning på demens: Apati skaper mest stress hos pårørende

Hvilke psykiske og atferdsmessige symptomer skaper stress hos pårørende til personer med demenssjukdom? Det så sykepleier Toril Marie Terum nærmere på i sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. – Apati hos ein med demenssjukdom kan kome til uttrykk som manglande initiativ, interesse og sosialt engasjement, forteller Terum til NRK.