Ny eldrereform: Eldre skal føle fellesskap og mestring i alderdommen

En ny reform fra regjeringen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve tryggheten ved å bo i eget hjem når de blir eldre. – Vi er veldig glade for at også denne regjeringen har eldre høyt på sin agenda, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Kari Midtbø Kristiansen. Foto.
Glad for ny reform for eldre: Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Martin Lundsvoll

Hun er fornøyd med at regjeringen følger opp Leve hele livet-reformen med en egen eldrereform, kalt Bo trygt hjemme-reformen. Midtbø Kristiansen var til stede på lanseringen av reformen fredag, som fant sted i hagebyen Dronning Ingrids hage for personer med demens i Oslo.

Norge vil frem mot 2040 vil få nesten en kvart million flere over 80 år, en dobling sammenliknet med i dag. Det vil kreve mye av samfunnet.

– Eldrereformen strekker seg fra hverdagslivet og lokalsamfunnet via boliger og hjemmetjenester til samhandling med sykehusene. Hele samfunnet må bli mer aldersvennlig. Flere eldre skal kunne leve aktive liv lenger og oppleve trygghet i eget hjem, og så skal de som ikke kan bo hjemme, også ha trygge, gode og verdige liv, sa statsminister Jonas Gahr Støre ved lanseringen.

Tverrsektoriell reform for eldre

– Det er veldig framtidsrettet og flott at reformen er tverrsektoriell. Det er en forutsetning for å kunne skape et godt aldersvennlig samfunn. Hele seks departementer har vært involvert. Jeg vil også berømme regjeringen for å ha et langsiktig perspektiv på at dette skal nås innen 2030, forteller Midtbø Kristiansen.

– Det er mange bra tanker som legges fram blant annet om kompetanse og helhetlig tenkning i tjenestene. Og regjeringen forsøker å se hele bredden i aldringen, eldre er ikke en homogen gruppe, men må ses som enkeltindivider. Mange vil være en ressurs lenge, men de fleste av oss vil på et tidspunkt ha behov for helse- og omsorgstjenester, fortsetter hun.

Skal sikre trygghet i eldres egen bolig

Ingvild Kjerkhol. Foto
Helse- og omsorgsministeren på lanseringen av eldrereformen. Foto: Kari Midtbø Kristiansen.

I følge pressemeldingen fra regjeringen skal reformen sørge for en mer helhetlig eldrepolitikk, som skal bidra til at eldre kan oppleve en aktiv alderdom og en trygg eldreomsorg.

– Med eldrereformen skal vi bidra til at flest mulig skal oppleve trygghet i egen bolig og kunne leve gode og selvstendige liv. Vi må også sørge for en hjemmetjeneste som arbeider forebyggende og hjelper eldre til å mestre hverdagen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vi i Aldring og helse har tro på et mangfoldig og integrert samfunn, som inkluderer eldre. Dette er også viktig i utformingen av nye boligformer. Vi er derfor spente på å lese hvordan dette er tatt inn i reformen. Jeg håper det er et tydelig fokus i reformen, sier Midtbø Kristiansen.

Eldrereformen har fire satsingsområder:

  • Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
  • Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
  • Kompetente medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende

– Vi har mange meldinger, reformer og planer som nå må spille sammen. Det blir spennende å se hvordan dette utspiller seg videre, sier Midtbø Kristiansen.

Les mer om regjeringens nye satsing på eldre