Fag og utvikling, 16.01.2024

Aldring og helse er medarrangører for verdsatt webinar 17. januar

I 2024 skal Aldring og helse samarbeide med USHT Øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) for å videreføre de høyt verdsatte lunsjwebinarene om forløpet ved demens. Neste webinar får du på Teams allerede nå onsdag, den 17. januar klokka 12:00. Da skal Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2025 i Helsedirektoratet, snakke om nye verktøy og ressurser til ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten, som arbeider med personer med (mistanke om) demens.
Fysisk helse, 11.01.2024

Regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for å dø tidlig

En ny studie viser at voksne med svekket hørsel, som jevnlig bruker høreapparat, kan redusere risiko for tidlig død med nesten 25 prosent. Studien, omtalt på forskning.no, omfattet 10.000 amerikanere, hvorav 1.800 hadde svekket hørsel. Bare 237 av disse brukte høreapparat jevnlig. Studien fant at de som ikke brukte høreapparat hadde høyere dødelighet. Siden alder, inntekt og utdanning er med i betraktningen indikerer studien at regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for tidlig død.
Kompetanseheving, 08.01.2024

Årets første digitale foredrag i Ger-IT serien

Den første Ger-IT undervisningen i år skjer tirsdag 9. januar kl. 12.00. Det har tittelen Prevention of fragility fractures in elderly patients. Foreleser er Shams Dakhil, PhD/ lege i spesialisering i geriatri ved OUS. Ger-IT er gratis. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet da GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen. Velkommen!
Fysisk helse, 14.11.2023

Verdens diabetesdag: Varsler reviderte fagprosedyrer for eldre med diabetes i sykehjem og i hjemmetjenesten rundt jul

– Nå kommer det en fagprosedyre som skal bidra til å heve kvaliteten på oppfølgingen og behandlingen av eldre med diabetes i kommunene. Her inkluderes bl.a. demens, utviklingshemning og palliativ omsorg, sier professor Anne Haugstvedt. Hun har vært med i en arbeidsgruppe, som har bidratt faglig. Aldring og helse gjør revideringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, i tett samarbeid med Diabetesforbundet.
Fysisk helse, 10.11.2023

Ny Ger-IT: Endringer i hjernefunksjon etter hjerneslag

Neste Ger-IT, tirsdag 14. november kl. 12.00, tar opp temaet endringer i hjernefunksjon ved hjerneslag. Det digitale foredraget har tittelen «Nor-COAST studien, hva har vi lært?» Overlege og professor Ingvild T. Saltvedt ved St Olavs hospital/NTNU holder foredraget. Nor-COAST er en stor studie om hjerneslag der de kartlegger mental funksjon etter hjerneslag.
Fysisk helse, 27.10.2023

Fjernundervisningen Ger-IT oppdaterer deg på ortogeriatri

Ger-IT neste gang skjer tirsdag 31. Oktober kl. 12.00 på Zoom. Tittelen er Ortogeriatri – en oppdatering. Det er Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri, Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Bergen, som presenterer. I følge indremedisineren retter ortogeriatri seg mot lavenergibrudd hos skrøpelige eldre, det vil si brudd som har oppstått etter fall fra egen høyde eller lavere. Ortogeriatri er et organisert, tverrfaglig samarbeid om denne pasientgruppen, som har høy grad av skrøpelighet.
Aldring, 25.10.2023

Oppstartskonferanse: Felles innsats for tre Stortingsmeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet

På konferansen presenterer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol de tre stortingsmeldingene Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, Opptrappingsplan for psykisk helse og Folkehelsemeldinga . Bli kjent med innholdet i meldingene, og hvordan innsatsområdene i meldingene henger sammen. For å lykkes er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene. Konferansen strømmes. Velkommen!