Nye verktøy for bedre tjenester til personer med demens

Til hjelp i arbeidet med å forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende er det nå lansert nye ressurser, nyttige verktøy og ulike tiltak, som del av Demensplan 2025.

Saken oppsummert

  • Forbedring av tjenester: I forbindelse med Demensplan 2025 introduseres nye ressurser og verktøy for å styrke tjenestene for personer med demens og deres pårørende, med mål om bedre planlegging og tilrettelegging.
  • Utvikling av e-læringsressurser og verktøy: E-læringskurs og verktøy er lansert for å støtte både helsepersonell, fastleger og pårørende i deres arbeid og omsorg for personer med demens.
  • Diagnostisering og oppfølging: Kun over halvparten av personer med demens i Norge har en diagnose; tidlig utredning og riktig oppfølging kan forbedre livskvaliteten.

– Dette er rettet mot å forbedre tjenestene for personer med demens og deres pårørende på flere områder. Det sier prosjektleder for Demensplan 2025 i Helsedirektoratet, Berit Kvalvaag Grønnestad.

Viktig å planlegge for flere med demens

ABC-dagene 2022
Berit Grønnestad i aksjon på ABC-dagene 2022. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

– Siden en økning i antall eldre vil medføre at vi får flere med demens i Norge, er det enda viktigere at kommunene planlegger fremover, påpeker Grønnestad.

Hun viser til at verktøyet Demenskartet.no. Aldring og helse har utviklet dette på oppdrag fra Helsedirektoratet. Demenskartet gir framskrivninger om personer med demens for hver kommune i landet.

– Dette hjelper kommunene når de skal planlegge tjenester og tilbud til personer med demens og deres pårørende, nå og i framtiden, sier hun.

Nye ressurser i demensarbeidet

Det som nå lanseres spenner fra en egen verktøykasse om demens for helse- og omsorgspersonell der nye og eksisterende verktøy er samlet, til nye e-læringer for fastleger og pårørende.

– Alt er i tråd med føringene i Nasjonal faglig retningslinje om demens, sier Grønnestad.

Her får du oversikten:

  • Verktøykasse demens: En inngangsportal som gir en samlet oversikt over relevante verktøy og ressurser i arbeidet med personer med demens. Gå til Verktøykasse demens
  • E-læring for pårørende til personer med demens: Et kurs og et fysisk hefte, Pårørendestøtte – demens, som gir informasjon, råd og støtte til pårørende. E-læringen vil være en viktig og nyttig ressurs, som en del av oppfølgingen etter diagnose. Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, har bidratt i arbeidet. E-læringen ligger i Verktøykasse demens hos Aldring og helse. Den informeres også om på pårørendesidene til Helsenorge. Gå til e-læring for pårørende
  • E-læring i basal demensutredning for fastleger: Kurset gir grunnleggende innføring i demensutredning. Fordi det er snakk om basal demensutredning gir det en grunnleggende innføring, som også kan være nytt for andre leger og andre profesjoner – både i spesialisthelsetjenesten, i hukommelsesteam i kommunen og liknende. Den er utviklet i samarbeid med Norsk forening for Allmennmedisin og Nasjonalforeningen for folkehelsen. E-læringene er godkjent av Legeforeningen, som del av spesialistutdanningen for allmennleger. Gå til e-læring i basal demensutredning

Over halvparten mangler diagnose for demens

Utredning av demens er nødvendig for å utelukke andre sykdommer og sikre tilrettelagte tilbud og tjenester for personer med demens.

– Bare litt over halvparten av dem som har demens i Norge i dag har fått en diagnose. En diagnose er inngangsporten til tilrettelagt hjelp og oppfølging, som kan forbedre livskvaliteten for både personer med demens og deres pårørende, sier Grønnestad.

Berit Kvalvaag Grønnestad fortalte om status for Demensplan 2025 på ABC-konferansen 2023 nylig.

Personer med demens har ofte selv vansker med å be om den hjelpen de har behov for.

–Vi anbefaler at hukommelsesteam eller lignende bidrar i utredningsarbeidet, og at kommunene gir oppfølgingen etter diagnose. Det betyr blant annet å tilby en kontaktperson, og sikre at den enkelte får tilbud om rett tiltak eller tjenester til rett tid gjennom sykdomsforløpet, sier Grønnestad.

Veiviserdemens.no, som også finnes i verktøykassen, kan gi god hjelp til dette, mener hun.

Grønnestad oppfordrer kommunene til å bruke egne nettsider og nettverk for å informere innbyggerne om tilbudet og tjenestene de har til personer med demens og deres pårørende.

Helsenorges temaside om demens er også en god kilde til informasjon rettet mot befolkningen, sier Grønnestad.