Informasjon om demens på flere språk

Her finner du informasjon og e-læringskurs om demens på flere forskjellige språk. Informasjonen er tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende

Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinsituttet og Nasjonalt senter for aldring og helse har laget tre brosjyrer om demens på

I Danmark har Migrationskolen ved Nationalt Videnscenter for Demens utviklet en rekke faktaark på ulike språk. Faktaarkene finnes på polsk, engelsk, tyrkisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, farsi, arabisk og urdu.

Faktaarkene er skrevet til pasienter og pårørende og handler om demens generelt, Alzheimers sykdom, vaskulær demens samt depresjon. 

E-kurs om demens på andre språk

Den svenske Migrationssskolan ved Kunskapscentrum för Demenssjukdomar har publisert mye informasjon til personer med demens og deres pårørende på en rekke språk.

Informasjonen finner du under temaet Patientinformation på denne nettsiden.