Boliger for eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Boliger for eldre

Boliger for eldre er et aktuelt tema tema i Tidsskriftet aldring og helse nr. 3-2018. Her kan du blant annet lese om inkluderende nabolag i Trondheim, samlokaliserte boliger i Halden og spennende boligutviklingsplaner for eldre i Moss, Drammen og Sandefjord.

Cover Tidsskriftet aldring og helse 3-18.png
Innhold i Tidsskriftet aldring og helse vol. 22, nr. 3-2018

Lederen: Rom for liv

Aktuelt

Folk i fokus: Leiv Otto Watne: Dilla på delirium

Stortrives i sitt nye hjem

Idd samlokaliserte bolig

– et bofellesskap for eldre personer med utviklingshemning

Hva kjennetegner et godt botilbud

Planlegger hageby for personer med demens

Tenker integrering og inkludering

Storsatsing strandet i Sandefjord

Nytt forskningssenter skal gi helhetlig behandling av eldre

Vil granske overgrep, vold og forsømmelser i sykehjem

Livet leves ikke i en helsetjeneste

Bokomtale

SORG. 2. utg., revidert
Alle vil leve lenge – men ingen vil bli gamle

Ytring

Hvordan skape inkluderende nabolag
Solvår Wågø

Bli Demensvenn!
Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgssektoren. En antologi
Bokanmeldelse, Øyvind Kirkevold

Fag

Fra avviksmeldinger til økt pasientsikkerhet Et prosjekt om fallforebygging i sykehus
Elsa Grødal, Mari Aksnes, Fariba Barmaki, Bodil A. McPherson, Maria Stylianou Korsnes

Eksistensielle opplevelser hos enslige yngre personer med demens – en forløpsstudie
Kirsten Thorsen, Knut Engedal, Per Kristian Haugen, Aud Johannessen

Vitenskap

MR – et godt hjelpemiddel ved demensutredning
Disputas Karin Persson

Ønsker du å abonnere, klikk her