Nytt forskningssenter skal gi helhetlig behandling av eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt forskningssenter skal gi helhetlig behandling av eldre

Behandling av eldre må i større grad ses på som en helhet, mener det nye forskningssenteret i Sykehuset Innlandet på Sanderud ved Hamar. I juni ble to store forskningsmiljø slått sammen til ett, og målet er å skaffe kunnskap på tvers av fagfelt som skal gi et bredere og mer individuelt behandlingstilbud.