Rom for liv - Aldring og helse

Rom for liv

Bente Wallander 2017
Bente Wallander

I denne utgaven av Tidsskriftet aldring og helse kan du lese flere artikler om boliger for eldre. Gjennom livet speiler boligen vårt liv, vår smak og gir oss en trygg ramme. Dette er et viktig poeng også ved planlegging av boliger for eldre og personer med oppfølgingsbehov.

Boligene bør utformes slik at de som bor der kan leve meningsfulle og selvstendige liv, som ved behov fremmes av godt organiserte tjenester og personalressurser.

Tilrettelegging kan bidra til økt livskvalitet, og velferdsteknologi kan gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelser og/eller kognitiv svikt å klare seg selv. Mestring, trygghet, trivsel og velvære er viktige stikkord. Det samme er boligomsorgsvisjonen Smått er godt, når man skal samlokalisere boliger for eldre med oppfølgingsbehov.

Målet er at beboere i slike boliger skal oppleve seg som integrert og inkludert i sitt nabolag, men slike bygg kan av og til oppleves som negative og stigmatiserende. Ikke minst for eldre med utviklingshemning, som i tillegg kan assosiere fellesboliger med en reversering av ansvarsreformen. Det er viktig at planleggere og politikere har dette i bakhodet i sitt pågående innovasjons- og fornyingsarbeid. Det forventes større omsorgsutfordringer, og tilgjengelige ressurser må utnyttes til beste for samfunnet og den enkelte. Vi må våge innovative løsninger, teste ny teknologi og nye faglige metoder. Men også ta hjertet med oss i videre tilrettelegging og omsorg for svake grupper, slik at boligen oppleves som det hjemmet den faktisk skal være.

Bente Wallander (sign.)