Hva kjennetegner et godt botilbud?

Hva kjennetegner et godt botilbud?

Mange boliger som i dag tilbys personer med demens eller funksjonsnedsettelser ble planlagt og bygget i en annen tid. Hvordan kan vi sjekke om de er hensiktsmessige og tilpasset sine beboere?
29.10.2018