Storsatsing strandet i Sandefjord - Aldring og helse

Storsatsing strandet i Sandefjord

Sandefjord kommunes planer om et stort nytt sykehjem, for 174 personer med demens, blir sannsynligvis lagt på is. Løsningen var inspirert av landsbytankegangen.