Livet leves ikke i en helsetjeneste - Aldring og helse

Livet leves ikke i en helsetjeneste

På Meierigården på Lillehammer blir du oppfordret til å komme selv om du er helt frisk. Det til tross for at tilbudet inngår som en del av den kommunale hjemmetjeneste og demensomsorg.