Tenker integrering og inkludering - Aldring og helse

Tenker integrering og inkludering

19 boliger for personer med kognitiv svikt prosjekteres i tilknytning til Drammens kommunes første helseknutepunkt, Åskollen. Demenslandsbyplanene ble forlatt til fordel for tilrettelagte boliger med trygghetsbemanning.