Vil granske overgrep, vold og forsømmelser i sykehjem - Aldring og helse

Vil granske overgrep, vold og forsømmelser i sykehjem

NTNUs Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie setter pasientsikkerhet på dagsordenen. Gjennom to større forskningsprosjekter vil de kartlegge omfanget av vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, samt lederskapets betydning for å forebygge denne typen hendelser.
Kommuner og sykehjem oppfordres til å delta.