Notiser - Side 28 av 54 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 13.11.2020

Digitalt foredrag om demens med Geir Selbæk

Bli med i 15 minutter, og få en rask oppdatering på demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til digitalt foredrag som sendes direkte mandag 23. november, kl. 17.00-17.30. Selbæk skal innom temaer som diagnose, behandling, forebygging og medvirkning. Han er forskningssjef ved Aldring og helse. Du kan se foredraget på PC, nettbrett eller mobilen din. Vel møtt!
Forskning, 13.11.2020

Søker eldre hjemmeboende til utvikling av ny digital veileder

Alderspsykiatrisk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus deltar i EU-prosjekt, der forskere fra flere land samarbeider om å utvikle en digital veileder av eldre, hjemmeboende personer. Nå ønsker de seg deltakere over 65 år som vil la seg teste over telefon/videosamtale. Veilederen skal hjelpe brukerne med å oppnå personlige mål på områdene kosthold, fysisk aktivitet og fritid. Målet er å bidra til at flere eldre skal ha et selvstendig eldreliv med god helse. Har du lyst til å bidra?
11.11.2020

Stor satsing på kompetanseheving ga resultater under koronatiden

En nysatsing fra Fagskolen aldring og helse fikk i høst med seg 30 nye studenter fra en og samme kommune, nemlig Ringerike. Det skriver Ringerikes blad. Rektor Signe Gjelstad berømmer kommunen for satsingen. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen var svært glad for at de klarte å gjennomføre en slik satsing midt i en krevende koronasituasjon: - Deltakerne får en fagskolegrad innen høyere yrkesfaglig utdanning, som gir kunnskap, et lønnshopp på 20.000 kroner og 60 studiepoeng, sier hun til avisa.
05.11.2020

Informasjon om koronaviruset på eget språk til eldre innvandrere

En informasjonsfolder er nå under oversettelse til somali, urdu, arabisk, vietnamesisk og bosnisk, og vil snart være klar. Her får eldre innvandrere informasjon om smittevern og tips til i hvordan de kan håndtere koronaviruset i hverdagen. Det kommer også informasjonsfilmer på de samme språkene. Så, følg med på våre nettsider og på Facebook.
Demens, 28.10.2020

Nytt prosjektet om digitale elektroniske hjelpemidler for eldre har fått 70 millioner fra EU

– Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten. Prosjektet er viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, sier forskningsleder Sverre Bergh ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Han er også tilknyttet Aldring og helse som forsker.
27.10.2020

ABC-opplæringen i kommunene fortsetter

Forelesere, deltakere og underleverandører i ABC-opplæringen er glade for at det nå flere steder i landet blir arrangert fagseminarer – med diverse tilpasninger. ABC-opplæringen er kompetanseheving for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nylig var det blant annet fagseminar 2 i Mitt livs ABC arrangert av USHT Hedmark. Deltakere fra Åsnes kom fysisk, mens deltakere i nabokommunen deltok digitalt. ABC-ansatte i Aldring og helse ønsker lykke til med fagseminarer-både fysisk og digitalt.