Aldring i Norge-dagene 2022 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Aldring i Norge-dagene 2022

Oslo, 6.-7. desember 2022

Velkommen til deg som jobber innen feltet aldring og eldrehelse!

Vi blir flere eldre. I 2060 vil det være dobbelt så mange over 70, tre ganger så mange over 80 og 5 ganger så mange over 90 år.

Hva skjer i de ekstra årene? Er de preget av god helse og høy livskvalitet, eller vil det være år med sykdom og funksjonstap? Hvordan kan vi innrette samfunnet slik at vi kan eldes på best mulig måte ut fra våre egne forutsetninger?

Vi viser hvordan helsevesenet kan møte økte krav fra flere eldre uten å gå på kompromiss med kvaliteten i tjenesten. I det ligger også en plan for å hjelpe hjelperne. Hvordan den enkelte gjennom livet kan gjøre gode valg for å forebygge sykdom og hvordan samfunnet kan legge til rette for de gode valgene. Vi belyser viktige problemstillinger i alderdommen, som kulturdeltagelse, seksualitet, kjønnsperspektiver, familie, sosialt nettverk og rus. Aldring i Norge viser deg mulighetene.

Innsatsen har to grunnpilarer: Forebygging og tilrettelegging. Forebygging skjer gjennom hele livsløpet med mål om å bevare mest mulig av vår iboende kapasitet lengst mulig. Tilrettelegging handler om å dempe konsekvensene av sykdom og funksjonstap, som uansett vil være en del av aldringen, før eller helst senere. Det innebærer å sikre god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene til eldre.

Meld deg på konferansen

Aldring i Norge dagene finner sted i Oslo kongressenter tirsdag 6. desember til onsdag 7. desember.
Meld deg på årets Aldring i Norge dager.

Aldring i Norge breddes videre ut med det parallelle arrangementet Helt åpent om aldring. Det er mer rettet mot allmennheten, med fengende foredrag og stimulerende aktiviteter.

For at nyheten om lengre liv for flere skal være en gladnyhet, trenger vi planlegging, kunnskap og gode idéer. Aldring i Norge samler alt dette.

Vi sees i Oslo 6. og 7. desember!


Kari Midtbø Kristiansen og Geir Selbæk

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse. Her i samtale med forskningssjef Geir Selbæk under Demensdagene 2021. Foto: Martin Lundsvoll