Aldring i Norge-dagene 2022 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Aldring i Norge-dagene 2022

Oslo, 6.-7. desember 2022

Velkommen til de første årlige Aldring i Norge-dagene!

Vi blir flere eldre og befolkningen over 80 øker mest. For hver nye generasjon vil en sekstiåring ha utsikt til fem ekstra leveår.

Det er en gave at vi lever lenger. Samtidig vet vi at sykdom og funksjonssvikt øker med høyere alder. Om de ekstra årene tilbringes med god helse, er avgjørende for bærekraften til våre helse- og omsorgstjenester. Kanskje også for samfunnet for øvrig.

Demens er en aldersbetinget sykdom, som øker i forekomst med høyere alder, fra 5 prosent i gruppen 70-75 år til 50 prosent i gruppen over 90 år. I dag er det 101 000 personer med demens i Norge, i 2050 vil det være 236 000.

Aldring og helse har alltid prioritert arbeidet for best mulig eldrehelse og gode tjenester til eldre. Fra og med 2022 har vi endret navn til Nasjonalt senter for aldring og helse og har fått et utvidet mandat. Vi skal ha fokus på alle sider ved aldring og eldrehelse, inkludert forebygging og folkehelsetiltak for en god alderdom. Samtidig som vi får en mer helhetlig tilnærming til aldring, sykdom og funksjon, tar vi med oss vårt tydelige fokus på demens og på grupper som eldre med utviklingshemning.

Vi er glade for at vi i Aldring og helse, med viktig kunnskap og kompetanse, kan bidra til at Norge også i framtida skal være et godt land å leve og bli gammel i.

I 2022 arrangerer vi for første gang Aldring i Norge-dagene, 6.-7. desember. Dagene vil få et godt faglig innhold til ansatte i tjenestene, beslutningstakere og forskere. Våre tradisjonelle Demensdager vil gå inn i Aldring i Norge-dagene. Det samme vil våre konferanser for utviklingshemning og aldring og funksjonsevne og aldring. Samtidig utvider vi tematikken til å inkludere normal aldring, samt fysisk og psykisk helse og aldring.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse. Her i samtale med forskningssjef Geir Selbæk under Demensdagele 2021. Foto: Martin Lundsvoll

Tanken er at du som deltager skal kunne lage «din egen» konferanse. Du som tidligere har gått på Demensdagene, skal fortsatt finne oppdatert og relevant innhold om demens. Samtidig får du muligheten til å bygge på med andre viktig fagtemaer, for eksempel innen fysisk og psykisk helse hos eldre.

Helt åpent om aldring vil være et parallelt program, som er åpent for allmennheten. Her vil det bli lagt opp til interessante og fengende foredrag kombinert med ulike aktiviteter, slik at eldre selv og andre interesserte kan øke sin kunnskap om aldring og eldrehelse.

Håper så se dere på Aldring i Norge-dagene!
Kari Midtbø Kristiansen