Søker personer med demens til NRK-kor

Kim Wigaard, som blant annet har bidratt under Aldring og helses Demensdager, og programleder Ingrid Gjessing Linhave søker sangglade personer med demens til en ny dokumentarserie på NRK.

Med serien vil de gi seerne et innblikk i hva demens er og hvilke sorger og utfordringer som kan følge med.

Ett av målene er å forske på hvilken betydning korsangen kan ha for personer med demens. Samtidig ønsker NRK å få vist alt man fremdeles kan mestre, som musikkglede og vennskap.

– Vi har allerede fått en del eldre kormedlemmer. Derfor er vi akkurat nå på særlig jakt etter personer med demens som er yngre enn 70 år. Vi søker folk som elsker å synge og som vil dele sanggleden sin med andre, forteller Kim Wigaard.

Artisten Kim Wigaard, som tv-seerne blant annet kjenner fra programmer som Idol, The Voice og Melodi Grand Prix, har selv opplevd demens på nært hold. Faren var fortsatt ganske ung da han fikk diagnosen frontotemporal demens

– Det er lett å se når mennesker med demens berøres av musikken. Pappa kunne for eksempel ikke snakke mot slutten av sykdomsforløpet, men hørte han en Beach Boys-låt sang han med som bare det, forteller han.

Også Ingrid Jessing Linhave har opplevd demens på nært hold. Nå skal hun lede programmet Demenskoret. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Skal forskes på

For å finne ut hvilken betydning korsang (samsang og fellesskap) kan ha for personer med demens skal det gjennomføres et lite forskningsprosjekt som en del av dokumentaren.

– Det blir spennende å se om deltakelsen i Demenskoret medfører endringer i sangernes humør, sier Karette Stenseth.
Foto: Bente Wallander

– Forskerne som deltar kommer fra det internasjonale prosjektet Homeside og fra CREMAH senter for forskning på musikk og helse, forteller professor Karette Stensæth ved Norges musikkhøgskole, som er prosjektleder for den norske delen av Homeside.

– Undersøkelsene skal gjøres på gruppenivå ved hjelp av flere typer standardiserte tester, sier hun. 

– Vi vil blant annet måle musikkaktivitetenes eventuelle innvirkning på humør, depresjon, uro og forvirring. Andre studier på musikkterapi har vist positive tendenser. Det blir spennende å se om deltakelsen i Demenskoret medfører tilsvarende endringer. Noen tester gjøres før og etter den enkelte korøvelse. Andre målinger tas før oppstart og etter øvelse ti. 

Musikkglede og mestring

Medlemmene i Demenskoret skal møtes til øvelse i Oslo første gang i august. To måneder og 12 korøvelser senere skal de holde en konsert for familie og venner. Øvelsene blir filmet, og opptakene danner utgangspunkt for en dokumentarserie på seks episoder som skal vises på NRK neste år.

– Med tv-serien vil vi på en seriøs måte gi seerne et innblikk i hva demens er og hvilke sorger og utfordringer som kan følge med de ulike demenssykdommene. Målet er samtidig å få vist alt man fremdeles kan mestre, som musikkglede og vennskap. Til dette får vi god hjelp av både musikkterapeuter og forskere. 

Kormedlemmene og deres pårørende skal følges tett gjennom hele perioden. Pårørende vil være sterkt involvert, både foran og bak kamera, og NRK oppgir at de ønsker seg et mangfold av relasjoner: venner, barn, barnebarn, ektefelle eller søsken. 

– Når alt er på plass skal vi gjøre alt vi kan for at dette blir en trygg og sammensveiset gjeng, med musikken som felles lidenskap, sier Kim Wigaard.

Slik blir du med

Øvelsene foregår på dagtid, på Nordre Skøyen Hovedgård i Oslo, og etter hver korøvelse vil det bli servering og sosialisering. Prosjektledelsen organiserer transport der det er behov for det. De ønsker også at koret skal fortsette etter at kameraene er skudd av, slik at tilbudet kan videreføres. 
Er dette noe for deg eller noen du er glad i? Skriv til demenskoret@nrk.no og si noe om hvorfor du/dere kunne hatt lyst til å være med.

Les mer om Demenskoret på nrk.no