Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter

Vi får spørsmål om litteratur og kunnskap i forbindelse med oppgaver og eksamen. Her finner du lenker til stoff som vil hjelpe deg i mål. Siden oppdateres jevnlig.

Målgruppe og nivå

Kilder er organisert etter læreplaner i videregående skole og studieplaner til Fagskolen Aldring og helse.

* læringsutbytte i studieplaner tilhørende våre opplæringstilbud og utdanningerfagbrev til helsefagarbeider og Fagskolen Aldring og helse.
* kompetansemål i nye læreplaner i Fagfornyelsen i videregående skole, vgs. For eksempel Fagfornyelsen i Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)

Kilder og kildekritikk

Det er viktig å kunne vurdere om en tekst og et bilde er til å stole på. Dette gjelder i alle utdanninger fra grunnskole til forskernivå. Valg av kilder og kritisk vurdering av disse er sentralt i utdanningen. Kritisk tenkning og etisk bevissthet kommer inn allerede i overordnet del i de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

«Feilinformasjon, desinformasjon og falske nyheter kan være farlig for liv, helse og demokrati.» skriver Sølve Kuraas Karlsen og Vilde Kaasen Krogsrud i en artikkel 11. august 2020 i Khrono. Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, som utgis av OsloMet. Forfatterne viser til forfalsket versjon av VGs nettsider, i forbindelse med Ullevål sykehus og koronavirus.

En kilde kan være en bok, artikkel, hjemmesideartikkel, rapport, nettportal, film etc.
En artikkel kan være en reportasje, en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel. Sistnevnte har krav om fagfellevurdering og ny forskning. På nettstedet Kildekompasset kan vi lese mer om hva en vitenskapelig artikkel er, hvilke krav som stilles og hvordan sjekke kildene. Kritisk vurdering av kilder og kildekritikk er beskrevet på Kildekompasset og Nasjonal digital læringsarena, NDLA. Se også hjemmesiden til eget skolebibliotek.

Tips til litteratur, kunnskap, kilder

Elever og studenter vurderer selv nivået på kilden til sin arbeidsoppgave. Les mer om kildekritikk på denne siden, ta kontakt med eget bibliotek eller ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Valg av temaer og kilder oppdateres jevnlig.

Demens

På Aldring og helse sin hjemmeside om fakta om demens finner du blant annet informasjon om hva demens er.

Hvor mange i Norge har demens? Finn ut hvordan forekomsten av demens vil være i din kommune med demenskartet.

Forslag til søkebaser:

Alzheimers sykdom

Biblioteksamlingen ved Aldring og helse, søk på emneordet: Alzheimers sykdom.

Det publiseres mange artikler og bøker om dette temaet på engelsk. Her ønsker vi å trekke fram noen norske kilder.

Demens – Pårørende

Aldring og helse har en egen side om hjelp til pårørende.
Søk i vår biblioteksamling om emnet.

Demens – Barn og unge som pårørende

Informasjon, filmer, podkast etc. om barn og unge som pårørende er lagt ut på egne sider.
I sommer ble podkasten Tid til å være ung lansert.
Se mer informasjon og lenker til podkasten.

*Aldring og helse

*Tid til å være ung

*Nasjonalforeningen for folkehelsen

Personsentrert omsorg

Musikk som miljøtiltak

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområde Psykisk helse hos eldre. Nettforedraget musikkbasert miljøbehandling ble publisert i april 2021.

Teater og kunst som miljøtiltak

Gårdsaktiviteter som miljøtiltak

Fysisk aktivitet som miljøtiltak

Ernæring og eldre

  • Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester. Lansert 6. mai 2021.
  • Biblioteksamlingen vår.

Utviklingshemning og aldring

Mat og ernæring for personer med utviklingshemning

Det er flere kilder og tips til ernæringsarbeid som hjelper personer med utvklingshemning på hjemmesiden til Frambu. De viser blant annet til forskningsprosjektet «Kosthold for bedre helse i omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming». En av artiklene handler om hvordan personalet kan fremme et sunt kosthold for personer med utvklingshemning.
«Factors influencing the opportunities of supporting staff to promote a healthy diet in adults with intellectual disabilities». Dette er en vitenskapelig artikkel og mer avansert enn for eksempel boka God mat for kropp og helse.
Enkelte kan ha problemer med å tygge og svelge, og det kalles dysfagi.

Hvordan låne fra biblioteksamlingen, fjernlånssamarbeid og bibliotektransporten

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste for alle, og alle kan låne fra vår biblioteksamling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene. På biblioteket har vi tilgang til flere databaser, hvor vi blant annet kan få tak i tidsskriftartikler. Flere artikler er tilgjengelige i open access, åpen tilgang. Vi tipser om disse og annen relevant kunnskap åpent tilgjengelig på nett.
Se mer informasjon om hvordan låne fra vårt bibliotek. Våre praksisstudenter har laget en FAQ, ofte stilte spørsmål.

Søk i bibliotekkatalogen tilhørende din skole/utdanningsinstitusjon.

Siden oppdateres kontinuerlig

Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter oppdateres kontinuerlig. Siden ble lansert i mai 2021 med innspill fra praksisstudenter. Les mer om bakgrunn for siden og samarbeidet med våre praksisstudenter ved bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet. Kom gjerne med innspill til flere temaer og kompetansemål dere ønsker tips til litteratur, kunnskap, kilder.